CHẤT LƯỢNG SỐNG LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE Ở TRẺ MẮC BASEDOW SỬ DỤNG THANG ĐO PedsQLTM 4.0

CHẤT LƯỢNG SỐNG LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE Ở TRẺ MẮC BASEDOW SỬ DỤNG THANG ĐO PedsQLTM 4.0
Vũ Thị Huyền1, Nguyễn Phú Đạt1, Nguyễn Minh Hùng2
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Nội tiết Trung ương
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá chất lượng sống (CLS) liên quan đến sức khỏe ở trẻ mắc Basedow. Đối tượng: 80 trẻ mắc Basedow từ 8 đến 18 tuổi đã được chẩn đoán, điều trị và theo dõi điều trị tại bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021, được đánh giá CLS liên quan đến sức khỏe bằng thang đo PedsQLTM 4.0. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả. Kết quả: Điểm CLS liên quan đến sức khỏe do trẻ mắc Basedow (8-18 tuổi) tự báo cáo trong các lĩnh vực thể chất, cảm xúc, quan hệ xã hội, học tập và CLS tổng quát lần lượt là: 80,16 ± 11,61; 68,63 ± 10,99; 83,94 ± 7,06; 73,50 ± 9,12; 77,02 ± 8,44. Điểm CLS do bố/mẹ trẻ mắc Basedow báo cáo tương ứng lần lượt là: 79,65 ± 7,80; 71,75 ± 10,47; 83,44 ± 6,68; 75,19 ± 6,29; 77,79 ± 5,94. Điểm CLS do trẻ Basedow báo cáo thấp nhất ở lĩnh vực cảm xúc. Có sự khác biệt về điểm CLS giữa trẻ và bố/mẹ trẻ báo cáo ở lĩnh vực cảm xúc và học tập, tuy nhiên chưa có sự khác biệt giữa điểm CLS tổng quát do trẻ báo cáo và bố/mẹ trẻ báo cáo. Có sự suy giảm về CLS do trẻ Basedow báo cáo ở nhóm tuổi 13-18 tuổi so với nhóm tuổi 8-12 tuổi ở phần lớn các lĩnh vực. Điểm CLS do trẻ mắc Basedow báo cáo ở cả hai nhóm tuổi thấp hơn đáng kể so với điểm CLS do trẻ khỏe mạnh cùng độ tuổi báo cáo, đặc biệt ở lĩnh vực thể chất, cảm xúc, học tập và CLS tổng quát. Kết luận: Chất lượng sống liên quan đến sức khỏe ở trẻ mắc Basedow bị suy giảm so với trẻ khỏe mạnh cùng độ tuổi ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thể chất, cảm xúc và học tập.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00821

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Basedow là bệnh cường chức năng tuyến giáp kết hợp với bướu phì đại lan tỏa do tự kháng thể kích  thích  trực  tiếp  thụ  thể  tiếp  nhận  TSH (Thyroid Stimulating Hormon) gây tăng sản xuất và  giải  phóng  hormon  tuyến  giáp  trong  máu. Basedow  là  nguyên  nhân  phổ  biến  nhất  gây cường giáp ở trẻ em, tỷ lệ mắc bệnh ởtrẻ em là 0,02%, bệnh thường gặp ở trẻ nữ tuổi vị thành niên (11-15 tuổi)[2]. Đây là bệnh lý tự miễn, có khuynh hướng mạn tính và hay tái phát. Trẻ mắc Basedow thường hạn chếkhả năng học tập, vui chơi, sinh hoạt so với các trẻ khỏe mạnh do các triệu chứng của bệnh và tác dụng không mong muốn của thuốc điều trị. Hiện nay, trên thế giới đánh giá CLS đối với các bệnh lý mạn tính là một trong những lĩnh vực đang được quan tâm, trong đó có CLS của trẻ Basedow. Trong các công cụ nghiên  cứu  CLS  ở  trẻ  em,  thang  đo  Pediatric Quality  of  Life  (PedsQLTM 4.0) là công cụ đánh giá đa lĩnh vực đã được xác định tính hiệu quả và độ tin cậy ở trẻ khỏe mạnh và trẻ mắc các bệnh lý mạn tính tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào tìm hiểu về chất lượng sống của trẻ mắc Basedow.