Chế biến và sử dụng bột hỗn hợp có bổ sung bột mộng từ hạt ngũ cốc để nuôi dưỡng trẻ em suy dinh dưỡng

Tên bài báo: Chế biến và sử dụng bột hỗn hợp có bổ sung bột mộng từ hạt ngũ cốc để nuôi dưỡng trẻ em suy dinh dưỡng

Tác giả:    Phan Thị Kim, Nguyễn Thị Hiền

Tên tạp chí:    Vệ sinh phòng dịch

Năm xuất bản:    1991    Số:    3    Tập:    1    Trang:    40-47

Nghiên cứu trên 60 trẻ 6-18 tháng suy dinh dưỡng được chia 2 nhóm: 30 trẻ được nuôi dưỡng phục hồi trong 6 tuần bằng bột hỗn hợp có bổ sung bột mộng từ hạt ngũ cốc (nhóm nghiên cứu) và 30 trẻ ăn khẩu phần bình thường (nhóm chứng). Kết quả: 65% trẻ ở nhóm nghiên cứu tăng 0,5-0,9kg, so với 50,5% ở nhóm chứng; tỷ lệ huyết sắc tố >9g% ở nhóm nghiên cứu tăng từ 30,9% lên 94%, cao hơn so với nhóm chứng: từ 32% lên 84%. Bột mộng trong thành phần dinh dưỡng đã thể hiện rõ tác động tích cực, việc bổ sung thành phần bột mộng trong bột ăn trẻ em là có lợi, quy trình bột mộng đơn giản, những thông số kỹ thuật cần thiết đã được xác lập.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00744

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890