CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT MỔ MỞ CẮT MỘT THÙY TRONG UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT MỔ MỞ CẮT MỘT THÙY TRONG UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG
Nguyễn Trung Dũng1, Trần Ngọc Lương1, Đỗ Thành Công1
1 Bệnh viện Nội tiết Trung ương
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Ung thư tuyến giáp thể biệt hóa là bệnh lý ác tính hay gặp nhất trong các tuyến nội tiết, phẫu thuật mở cắt thùy tuyến giáp ở giai đoạn sớm thường được chỉ định. Mục tiêu: Mô tả chỉ định phẫu thuật mổ mở cắt một thùy trong ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu trên 80 bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị cắt một thùy trong ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại Bệnh viện Nội tiết Trung Ương từ tháng 01/2021 đến tháng 3/2022. Kết quả: Nữ giới chiếm 90%. Tuổi mắc trung bình: 40,29 ± 9,37, phân bố độ tuổi của bệnh nhân chiếm tỉ lệ cao nhất là nhóm tuổi 31-50. Lý do bệnh nhân vào viện là sau đi khám sức khỏe định kỳ phát hiện ra u tuyến giáp chiếm tỉ lệ cao 88,8%. Tỉ lệ khám phát hiện thấy u tuyến giáp chiếm tỷ lệ 21,2%, khám thấy u ở thùy trái tương đương thùy phải với tỷ lệ là 47,1% và 52,9%. Siêu âm tuyến giáp TIRADS 4 và TIRADS 5 chiếm tỷ lệ cao nhất, lần lượt chiếm 45% và 53,7%. Kích thước khối u trung bình: 0,6±0,19cm; u nhỏ nhất là 0,3cm, lớn nhất là 1cm. Ung thư tuyến giáp thể nhú chiếm phần lớn có 75 bệnh nhân với tỷ lệ 93,8%, có 5 bệnh nhân là UTTG thể nang, chiếm 6,2%. 1 bệnh nhân nói khàn chiếm tỷ lệ 1,2%, không gặp các biến chứng khác. Kết luận: Bệnh nhân ở giai đoạn 1 với kích thước u ≤ 1cm, chưa xâm lấn vỏ bao tuyến giáp, chưa có di căn hạch giúp cho việc phẫu thuật cắt thùy tuyến giáp triệt để, an toàn, giảm nguy cơ tái phát.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02238

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

UTTG thể biệt hoá bao gồm thể nhú và thể nang chiếm phần lớn (>90%) các loại UTTG1. Để giảm thiểu nguy cơ bệnh tái phát và lây lan di căn,phẫu thuật thích hợp là phương pháp điều trị quan trọng  nhất ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh2,mặc dù mức độ rộng của phẫu thuật thì có thay đổi, đặc biệt trong nhóm nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình. Các nghiên cứu gần đây của các tác giả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về khả năng sống cũng như tái phát giữa cắt toàn bộ và cắt một thùy tuyến giáp đối với UTTG thể biệt hóa với u tuyến giáp có đường kính từ 4cm trở xuống khi kiểm soát được các yếu tố nguy cơ3. Dữ liệu gần đây cũng cho thấy  kết  quả  lâm  sàng  là  giống  nhau  đối  với phẫu thuật cắt toàn bộ và cắt thùy, mức độ của phẫu thuật tuyến giáp ban đầu ít có ảnh hưởng tới  tỉ  lệ  sống  cụ  thể  của  bệnh  ở  những  bệnh nhân có nguy cơ thấp đến trung bình được lựa chọn  thích  hợp4.  Xu  hướng  thay  đổi  về  kích thước  u  này  dẫn  tới  việc  thay  đổi  trong  chiến lược điều trị ban đầu cũng như theo dõi lâu dài cho bệnh nhân UTTG thể biệt hóa. Hơn nữa chỉ định điều trị Iod 131 một lý do chính để cắt toàn bộ tuyến giáp đang trở nên lựa chọn hơn kèm theo đó là giảm thiểu đáng kể nguy cơ tai biến sau mổ đối với UTTG thể biệt hóa dẫn tới việc xem xét lại chỉ định cắt toàn bộ tuyến giáp cho bệnh  nhân  UTTG  thể  biệt  hóa  nguy  cơ  thấp-trung bình

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Ung thư tuyến giáp, cắt thùy tuyến giáp, ung thư giai đoạn sớm

Tài liệu tham khảo
1. Sherman SI. Thyroid carcinoma. Lancet. 2003;361(9356):501-511. 
2. American Thyroid Association (ATA) Guidelines Taskforce on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer, Cooper DS, Doherty GM, et al. Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2009;19(11):1167-1214. 
3. Nixon IJ, Ganly I, Patel SG, et al. Thyroid lobectomy for treatment of well differentiated intrathyroid malignancy. Surgery. 2012; 151(4): 571-579. 
4. Choi JB, Lee SG, Kim MJ, et al. Oncologic outcomes in patients with 1-cm to 4-cm differentiated thyroid carcinoma according to extent of thyroidectomy. Head Neck. 2019;41(1):56-63. 
5. Hoàng Huy Hùng. Đánh giá di căn hạch của ung thư biểu mô tuyến giáp, Luận văn tốt nghiệp BSNT, Trường Đại học Y Hà Nội;2016. 
6. Lê Văn Long. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện K năm 2017, Luận văn Thạc sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội;2018. 
7. Lê Văn Quảng, Đinh Xuân Cường, Trịnh Minh Thông. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư tuyến giáp được phẫu thuật tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tạp chí Y học Việt Nam. 2015;460(2):61.