Chiều hướng hiện nhiễm HIV, kiến thức và hành vi ở phụ nữ mại dâm 5 tỉnh Tây Nam Bộ, 2006 – 2013

Chiều hướng hiện nhiễm HIV, kiến thức và hành vi ở phụ nữ mại dâm 5 tỉnh Tây Nam Bộ, 2006 – 2013.
Tác giả: Khưu Văn Nghĩa, Trần Phúc Hậu, Nguyễn Duy Phúc, Phạm Duy Quang, Lê Văn Việt, Phan Trọng Lân, Nguyễn Vũ Thượng.
Tóm tắt:
Đánh giá chiều hướng tỷ lệ hiện nhiễm HIV, kiến thức và hành vi có liên quan đến HIV ở phụ nữ mại dâm (PNMD) 5 tỉnh Tây Nam bộ 2006-2013. Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 5.299 PNMD tại 5 tỉnh Tây Nam bộ các giai đoạn: 2006-07, 2009-10 và 2012-13. Sử dụng kiểm định Chi bình phương để so sánh hai tỷ lệ hoặc đánh giá xu hướng. Kết quả: Các tỷ lệ từng nghe biết về các nhiễm trùng qua đường tình dục, kiến thức cần thiết về HIV, luôn sử dụng bao cao su (BCS) với các loại bạn tình đều có xu hướng tăng, từng sử dụng ma túy có xu hướng giảm (ptrend<0,05). Tỷ lệ nhận BCS miễn phí giảm (p<0,001). Tỷ lệ hiện nhiễm HIV là 1,3% (KTC 95%: 0,8-2,2%) trong giai đoạn 2012-13, và 2,1% (KTC 95%: 1,6-2,8%) (ptrend =0,3) trong giai đoạn 2006-07. Kết luận: Tỷ lệ hiện nhiễm HIV duy trì ở mức thấp, hành vi an toàn tình dục tăng nhưng tiếp cận can thiệp giảm tác hại còn thấp. Cần chú trọng đẩy mạnh chương trình CTGTH cho PNMD.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890