Cơ cấu và các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí điều trị bệnh nhân bỏng nặng

Cơ cấu và các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí điều trị bệnh nhân bỏng nặng.
Ngô Tuấn Hưng1, Nguyễn Như Khánh2, Nguyễn Quang Hiếu1
1 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác
2 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu này phân tích cơ cấu và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí điều trị của bệnh nhân (BN) bỏng nặng. Kết quả cho thấy, tổng chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân là 75,3 triệu đồng. Trong đó, bảo hiểm y tế chi trả chiếm 58,1%. Chi phí điều trị cho 1 ngày nằm viện là 2,6 triệu đồng, cho 1% diện tích bỏng là 2,5 triệu đồng.
Về cơ cấu, tỷ lệ chi phí cho thuốc, vật tư chiếm cao nhất (43,2%), sau đó là phẫu thuật và thủ thuật (30,2%). Chi phí điều trị gia tăng theo tuổi, diện tích bỏng và diện tích bỏng sâu (p < 0,05) và cao hơn đáng kế ở nhóm bệnh nhân bỏng hô hấp, bỏng điện và tử vong (p < 0,01). Phân tích đa biến cho thấy các yếu tố ảnh hưởng độc lập đến chi phí điều trị gồm diện tích bỏng, diện tích bỏng sâu và bỏng hô hấp.

Trong  những  năm  gần  đây,  công  tác điều  trịbệnh  nhân  bỏng  đã  có  những bước  tiến  đáng  kểnhờnhững  tiến  bộtrong chăm sóc toàn diện, hồi sức dịch thểphẫu   thuật,  dinh  dưỡng   và   kiểm   soát nhiễm khuẩn [1]. Tuy nhiên đi cùng với đó là  chi  phí  điều  trịbệnh  nhân  bỏng  cũng tăng cao [2],[3]. Việc xác định chi phí điều trịcho  bệnh  nhân  bỏng  là  một  công  cụquan  trọng, liên quan đến  phân  bốnguồn lực,  các  chương  trình  điều  trịvà  chiến lược phòng ngừa [4].Một  sốnghiên  cứu  cho  thấy ởcác nước  phát  triển,  chi  phí  điều  trịbỏng thuộc hàng cao nhất so với các đối tượng bệnh  nhân  khác [5].  Hiện  nay,  có  rất  ít nghiên  cứu  vềchi phí điều  trịbệnh  nhân bỏng ởcác  nước  đang  phát  triển,  trong đó có Việt Nam. Mục  tiêu  của  nghiên  cứu  này  là  phân tích  chi  phí  điều  trịcho  bệnh  nhân  bỏng nặng điều  trịtại  Bệnh  viện  bỏng  Quốc  gia Lê Hữu Trác trong năm 2021.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01942

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836