Công bằng trong trả phí khám chữa bệnh của bệnh nhân và việc sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp tại hai bệnh viện huyện ở Hải Phòng

Tên bài báo:Công bằng trong trả phí khám chữa bệnh của bệnh nhân và việc sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp tại hai bệnh viện huyện ở Hải Phòng

Tác giả:    Nguyễn Thị Mai Hiên, Phạm Huy Dũng, Nguyễn Duy Luật

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1999    Số:    5    Tập:    365    Trang:    32-35

Tóm tắt:    

Nghiên cứu kinh phí và chi tiêu của Bệnh viện (BV) huyện Thủy Nguyên và Tiên Lãng Hải Phòng, nghiên cứu bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo phải chi trả cho việc đi khám chữa bệnh (KCB) là bao nhiêu so vói thu nhập của họ. Đối tượng gồm 1.000 bệnh nhân đến KCB từ 3/1998-4/1998. Nghiên cứu tiến hành theo phương pháp cắt ngang hồi cứu. Ngân sách Nhà nước dành cho BV huyện chưa tạo điều kiện cho người nghèo sử dụng dịch vụ KCB ở BV huyện. Kinh phí do NSNN cấp cho BV huyện thấp (chiếm 66% so với tổng chi phí của BV Thủy Nguyên và 69% so với tổng chi của BV Tiên Lãng). Không có khoản mục nào trong NSNN dành để miễn giảm phí cho người nghèo. Có sự không công bằng trong chi phí KCB giữa các đối tượng bệnh nhân có mức thu nhập khác nhau. Người nghèo khả năng chi trả thấp nhưng phải trả phí KCB cao nhất so với thu nhập của gia đình.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0395

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890