CỘNG HƯỞNG TỪ TƯỚI MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U NGUYÊN BÀO THẦN KINH ĐỆM VÀ U DI CĂN NÃO ĐƠN Ổ

CỘNG HƯỞNG TỪ TƯỚI MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U NGUYÊN BÀO THẦN KINH ĐỆM VÀ U DI CĂN NÃO ĐƠN Ổ
Bs Thân Văn Sỹ1, Bs Nguyễn Duy Hùng2, Bs Phạm Chu Hoàng3
1 Khoa CĐHA Bệnh viện Việt Đức.
2 Bộ môn CĐHA Trường Đại Học Y Hà Nội
3 Khoa CĐHA Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Mục đích: Nghiên cứu tiến cứu được tiến hành với mục tiêu đánh giá giá trị của cộng hưởng từ tưới máu trong chẩn đoán phân biệt giữa u nguyên bào thần kinh đệm và u di căn não đơn ổ trước phẫu thuật.
Phương pháp: Từ tháng 06/2015 đến 04/2017, 58 trường hợp u não đơn ổ trên mô bệnh học (32 u nguyên bào thần kinh đệm, 26 u di căn não) có chụp cộng hưởng từ thường quy và cộng hưởng từ tưới máu, được phẫu thuật hoặc sinh thiết tại bệnh viện Việt Đức. Phân tích hình ảnh cộng hưởng từ thường quy và cộng hưởng từ tưới máu, chỉ số rCBV vùng u và quanh u và đường cong ROC được sử dụng để đánh giá mối liên hệ giữa CBV và hai loại u.
Kết quả: Chỉ số rCBV trung bình tại vùng u giữa 2 nhóm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. rCBV trung bình tại vùng quanh u giữa nhóm u nguyên bào thần kinh đệm (1,44 ± 0,52) và u di căn não đơn ổ (0,63 ± 0,31) có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p < 0,001. Điểm cắt rCBV = 1,045 tại vùng quanh u cho độ nhạy 90,60%, độ đặc hiệu 92,60%, giá trị dự báo dương tính 96,67% và giá trị dự báo âm tính 89,29%trong chẩn đoán phân biệt hai loại u trên.
Kết Luận: Cộng hưởng từ tưới máu với điểm cắt tại vùng quanh u rCBV = 1,045 có giá trị trong chẩn đoán phân biệt hai loại u này.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01841

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836