Nội Tiết Học » Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi

TRẮC NGHIỆM Giác hút và forcep sản khoa

Câu hỏi đã được phát triển từ các trường:


1. Trường thứ nhất:


//..................................//

//Forceps, giác hút//

//..................................//


::SAN_Y6_01::

Những câu sau đều là tác dụng của forceps, ngoại trừ:{

~ Kẹp.

~ Kéo.

= Giữ ngôi thai.

~ Quay.}


::SAN_Y6_02::

2. Cách kẹp forceps nào sau đây hay được áp dụng:{ 

=  Đối xứng.

~ Không đối xứng.

~ Song song.

~ Chẩm – trán.}


::SAN_Y6_03::

Các câu sau đều là điều kiện của forceps, ngoại trừ:{

~ Thai phải sống.

~ Ngôi lọt thấp.

= Đầu phải cúi tốt.

~ Cổ tử cung mở hết.}


::SAN_Y6_04::

Chỉ định forceps về phía mẹ:{

~ Mẹ lớn tuổi.

~ Khung chậu hẹp.

= Tử cung có sẹo mổ cũ.

~ Tử cung có nhân xơ.}


::SAN_Y6_05::

Các bệnh lý của mẹ khi đẻ phải làm forceps, ngoại trừ:{

~ Hẹp van 2 lá.

~ Hen phế quản.

~ Basedow.

= Loét dạ dày.}


::SAN_Y6_06::

Chỉ định forceps về phía con đúng nhất:{

~ Thai già tháng.

~ Dây rau ngắn.

~ Ngôi ngược.

= Thai non tháng.}


::SAN_Y6_07::

Kỹ thuật đặt forceps gồm:{

~ 4 thì.

= 5 thì.

~ 6 Thì.

~ 7 Thì.}


::SAN_Y6_08::

Forceps có thể gây các biến chứng sau, ngoại trừ:{

~ Chấn thương đường sinh dục.

~ Chảy máu.

~ Vỡ tử cung.

= Suy thai.}


::SAN_Y6_09::

Tác dụng chính của forceps:{

= Kẹp và kéo.

~ Kẹp và xoay.

~ Kẹp, kéo và xoay.

~ Kẹp, cúi và xoay.}::SAN_Y6_10::

Tác dụng chính của giác hút:{

= Kéo.

~ Kéo và xoay.

~ Kéo, xoay, ngửa.

~ Xoay.}


::SAN_Y6_11::

Các câu sau là điều kiện làm giác hút, ngoại trừ:{

= Ngôi lọt cao.

~ Mẹ còn sức rặn.

~ Ngôi chỏm.

~ Ối vỡ.}


::SAN_Y6_12::

Chỉ định giác hút về phía mẹ đúng nhất:{

= Mẹ rặn yếu.

~ Mẹ bị bệnh tim.

~ Âm hộ hẹp.

~ Khung chậu giới hạn.}


::SAN_Y6_13::

Chỉ định giác hút về phía thai:{

= Thai suy giai đoạn đầu.

~ Thai non tháng.

~ Thai già tháng.

~ Thai đôi.}


::SAN_Y6_14::

Các chống chỉ định giác hút về phía mẹ, ngoại trừ:{

~ Dọa vỡ tử cung.

~ Khung chậu hẹp.

~ Tử cung có sẹo mổ cũ.

= Mẹ rặn yếu.}


::SAN_Y6_15::

Chống chỉ định giác hút về phía thai, ngoại trừ:{

~ Song thai.

~ Ngôi chưa lọt.

~ Thai dị dạng.

= Ngôi cúi không tốt.}


::SAN_Y6_16::

Kỹ thuật đặt giác hút gồm:{

~ 3 thì.

= 4 thì.

~ 5 thì.

~ 6 thì.}


::SAN_Y6_17::

Thứ tự đặt giác hút đúng:{

~ Đặt nắp, bơm và kéo, kiểm tra, tháo nắp.

~ Kiểm tra, đặt nắp, bơm và kéo, tháo nắp.

= Đặt nắp, kiểm tra, bơm và kéo, tháo nắp.

~ Đặt nắp, bơm và kéo, tháo nắp.}

 

2. Trường thứ hai:


Câu 1: Forceps được chỉ định trong các trường hợp sau:

1. Mẹ không còn sức rặn.     Đ/S

2. Mẹ đau nhiều, kích động, vật vã.     Đ/S

3. Mẹ có sẹo mổ cũ ở tử cung     Đ/S

4. Mẹ bị bệnh toàn thân ở mức độ nhẹ.     Đ/S

5. Sa tay.     Đ/S

Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý ( câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (câu) sai vào phiếu trả lời

Đáp án: ĐĐĐSS   

Câu 2: Forceps được chỉ định trong các trường hợp sau:

1. Doạ vỡ tử cung mà đầu đã lọt.     Đ/S

2. Nhiễm độc thai nghén, tiền sản giật, sản giật.     Đ/S

3. Ngôi mặt.     Đ/S

4. Khung chậu giới hạn.     Đ/S

5. Mẹ bị bệnh tim mạch.     Đ/S

Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý ( câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (câu) sai vào phiếu trả lời

Đáp án: ĐĐSSĐ  

Câu 3: Forceps được chỉ định trong các trường hợp sau:

1. Mẹ bị bệnh lao phổi, hen phế quản.     Đ/S

2. Mẹ bị bệnh thận.     Đ/S

3. Ngôi trán.     Đ/S

4. Doạ vỡ tử cung mà đầu đã lọt.     Đ/S

5. Mẹ rặn quá 1h mà không chuyển.     Đ/S

Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý ( câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (câu) sai vào phiếu trả lời

Đáp án: ĐĐSSĐ 

Câu 4: Forceps được chỉ định trong các trường hợp sau:

1. Mẹ bị bệnh nội tiết: addison, basedow.     Đ/S

2. Thai suy.     Đ/S

3. Thai non tháng.     Đ/S

4. Ngôi mặt.     Đ/S

5. Khung chậu giới hạn.     Đ/S

Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý ( câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (câu) sai vào phiếu trả lời

Đáp án: Đ: 1,2,3 .  S: 3, 4. 5.

Chon lại đáp án câu này

Câu 5: Forceps được làm trong các trường hợp sau:

1.Thai đã chết.     Đ/S

2. Nôi mặt.     Đ/S

3. Không có bất tương xứng khung chậu và thai nhi.     Đ/S

4. Ngôi đã lọt.     Đ/S

5. Cổ tử cung còn viền     Đ/S

Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý ( câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (câu) sai vào phiếu trả lời

Đáp án: SSĐĐS  

Câu 6:  Forceps được làm trong các trường hợp sau:

1. Thai sống.     Đ/S

2  Ngôi chỏm.     Đ/S

3. Ối còn.                 Đ/S

4. Cổ tử cung còn viền.     Đ/S

5. Ngôi chưa lọt.     Đ/S

Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý ( câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (câu) sai vào phiếu trả lời

Đáp án: ĐĐSSS

Câu 7: Forceps được làm trong các trường hợp sau:

A. Cổ tử cung mở hết.

B. Đầu lọt.

C. Ngôi mặt.

D. Ối vỡ.

E. Thai còn sống.

Hãy khoanh vào chữ cái tương ứng với ý (câu) mà bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án: A

Câu 8:

Cột 1 Cột 2

Khi thai non tháng nếu có chỉ định và đủ điều kiện thì làm forceps

Chính cành forceps bảo vệ thai nhi, giúp thai nhi nhanh chóng thoát khỏi các ảnh hưởng xấu của cuộc chuyển dạ.

A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng và cột 2 giải thích được cho cột 1.

B. Cột 1 đúng, cột 2 đúng và cột 2 không giải thích được cho cột 1.

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai.

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng.

E. Cột 1 sai, cột 2 sai.

Hãy khoanhvào chữ cái tương ứng với ý (câu) mà bạn cho là đúng vào phiếu trả lời. Đáp án :  A.

Câu 9: Giác hút sản khoa được chỉ định trong các trường hợp sau:

1. Mẹ bị bệnh toàn thân ở mức độ nhẹ.     Đ/S

2. Thai cúi hoặc quay không tốt.     Đ/S

3. Thai mới suy.     Đ/S

4. Thai non tháng.     Đ/S

5. Ngôi mặt.     Đ/S

Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý ( câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (câu) sai vào phiếu trả lời

Đáp án: ĐĐSSS

Câu 10: Giác hút sản khoa được chỉ định trong các trường hợp sau:

1. Sa dây rau sau khi đẩy lên được. Đ/S

2. Sa tay sau khi đẩy lên được.     Đ/S

3. Rau bám thấp hoặc bám bên.            Đ/S

4. Ngôi thóp trước. Đ/S

5. Sẹo mổ cũ ở tử cung Đ/S

Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý ( câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (câu) sai vào phiếu trả lời

Đáp án: ĐĐĐSS

Câu 11:  Giác hút sản khoa được chỉ định trong các trường hợp sau:

A. Doạ vỡ tử cung

B. Mẹ bị nhiễm độc thai nghén.

C. Mẹ bị bệnh tim mạch.

D. Mẹ bị bệnh lao phổi, hen phế quản.

E. Ngôi thai cúi hoặc quay không tốt.

Hãy khoanh vào chữ cái tương ứng với ý (câu) mà bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án: E.

Câu 12: Giác hút sản khoa được chỉ định trong các trường hợp sau:

A. Thai suy rõ ràng.

B. Thai non tháng.

C. Ngôi thai bất thường.

D. Đầu có bướu huyết thanh to.

E. Sa dây rau sau khi đẩy lên được.

Hãy khoanh vào chữ cái tương ứng với ý (câu) mà bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án: E.

Câu 13: Giác hút sản khoa được làm trong các trường hợp sau:

A. Mẹ có sẹo mổ cũ ở tử cung     

B. Mẹ bị bệnh toàn thân ở mức độ nặng.     

C. Ngôi chỏm.     

D. Khung chậu giới hạn.     

E. Đầu có bướu huyết thanh to.     

Hãy khoanh vào chữ cái tương ứng với ý (câu) mà bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án: C.

Câu 14:

Cột 1 Cột 2

Khi thai non tháng thì làm giác hút. Giác hút bảo vệ thai nhi, giúp thai nhi nhanh chóng thoát khỏi các ảnh hưởng xấu của cuộc chuyển dạ.

A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng và cột 2 giải thích được cho cột 1.

B. Cột 1 đúng, cột 2 đúng và cột 2 không giải thích được cho cột 1.

C. Cột 1 đúng, cột 2 sai.

D. Cột 1 sai, cột 2 đúng.

E. Cột 1 sai, cột 2 sai.

Hãy khoanh vào chữ cái tương ứng với ý (câu) mà bạn cho là đúng vào phiếu trả lời.

Đáp án :  E

Câu 15: Tai biến của Forceps và giác hút là:

1. Rách cổ tử cung     Đ/S

2. Giữ lành tầng sinh môn.     Đ/S

3. Không gây sây -sát da đầu thai nhi.     Đ/S

4. Chảy máu não, màng não.     Đ/S

5. Bẹp mũi, bẹp sọ thai nhi.     Đ/S

Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý ( câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (câu) sai vào phiếu trả lời

Đáp án: ĐSSĐĐ

 

3. Trường thứ ba:

1. Chọn câu SAI: Chống chỉ định giúp sanh bằng giác hút?

a) Ngôi mặt.

b) Thai non tháng.

c) Thai nhi bị rối loạn đông máu.

d) Thai quá ngày.

e) Bướu huyết thanh to.

2. Điều nào không phải là biến chứng của giác hút:

a) Tụ máu dưới màng xương.

b) Xuất huyết não.

c) Xuất huyết võng mạc.

d) Toan máu.

e) Trầy da đầu.

3. Nắp giác hút số 6 có nghĩa là:

a) Bán kính của nắp bằng 6cm.

b) Đường kính của nắp 6cm.

c) Chu vi của nắp 6cm.

d) áp lực bơm đạt 6kgF/cm2.

e) Dung tích của nắp 6cm3.

4. Chỉ định giúp sanh bằng giác hút:

a) Ngôi ngưng xoay ở kiểu thế ngang.

b) Mẹ tiền sản giật.

c) Thai chậm tăng trưởng trong tử cung.

d) Thai non tháng.

e) Suy thai nặng.

5. Vị trí đặt nắp giác hút:

a) Thóp trước.

b) Cách thóp trước 6cm trên đường liên thóp.

c) Thóp sau.

d) Bướu đỉnh.

e) Xương chẩm.

6. Biến chứng nào không gặp trong giúp sanh bằng giác hút:

a) Bướu huyết thanh.

b) Xuất huyết não màng não.

c) Bướu huyết xương sọ.

d) Liệt thần kinh VII.

e) Rách sâu âm đạo.

7. Điều kiện giúp sanh bằng giác hút:

a) Cổ tử cung mở trọn hoặc gần trọn.

b) Bàng quang trống.

c) Ngôi đầu.

d) Sản phụ rặn tốt.

e) Đầu lọt +1 đến +3.


Đáp án

     1d     2d        3b         4b 5b   6d     7b

 

Tags: câu hỏi trắc nghiệm điều dưỡng sản khoa, chỉ dinh forcep, forcep va giac hut, forceps va giac hut, GIÁC HÚT, giác hút trong sản khoa, chong chi dinh sanh forcep, chong chi dinh cua forcep, forceps sản khoa, TRẮC NGHIỆM NHIỄM KHUẢN TIẾT NIỆU VÀ THAI NGHÉN

Thuộc loại: Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi
Loại tài liệu:  Winrar File (.rar)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 0 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD339 Ngày gửi: 08-04-2014

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Ngân Hàng Đề Thi,Bệnh Án » Đề Thi