Nội Tiết Học » Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở

SỰ TƯƠNG QUAN GIÁ TRỊ PHẦN TRĂM CỦA QUẦN THỂ NK Ở NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG

 SỰ TƯƠNG QUAN GIÁ TRỊ PHẦN TRĂM CỦA QUẦN THỂ NK Ở NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG 

Trần Khiêm Hùng* 
TÓM TẮT 
Nhằm xác định sự tương quan giữa 2 phương pháp, để từ đó có thể tính toán được giá trị phần trăm “tương đối đúng-điều chỉnh” của tế bào diệt tự nhiên(NK) từ giá trị NK ước lượng bằng một phương trình hồi quy thích hợp. Phương pháp áp dụng: Lấy máu người bình thường (n=25), chống đông bằng EDTA. Ủ với các loại kháng thể khác nhau tương ứng với những phương pháp (PP) khác nhau. PP chuẩn: xác định chính xác giá trị NK (CD3
-, CD16+. CD56+) và cả limphô bào B. Có hỗn hợp kháng thể sau: CD3 (FITC) / CD16,56 (PE) / CD45 (PerCP) / CD19 (APC). PP ước lượng: xác định giá trị ước lượng NK. 3 màu: dùng để biết giá trị % TCD4, TCD8. Chúng tôi dùng hỗn hợp kháng thể CD4 (FITC) / CD3 (PE) / CD8 (PerCP) 
và giá trị NK dựa vào (CD3-, CD8+). 4 màu: dùng để biết giá trị % TCD4, TCD8. Sử dụng hỗn hợp kháng thể. CD3 (FITC) / CD8 (PE) / CD45(PerCP) / CD4(APC) và giá trị NK dựa vào (CD3-, CD8+). Xác định giá trị phần trăm ở từng mẫu riêng biệt theo những phương pháp kể trên. Dùng phần mềm thống kê Excell để xác định sự tương quan giữa các phương pháp và cả phương trình hồi quy của mối tương quan này (nếu có). 
Kết quả: PP chuẩn so với PP ước lượng 3 màu: có hệ số tương quan r˜0,85. 
Phương trình thể hiện sự tương quan giữa 2 phương pháp: % NK (điều chỉnh)= 1.99 x % NK (ước lượng)+ 2.31. -PP chuẩn so với PP ước lượng 4 màu: r˜ 0.85. %NK(điều chỉnh)=1.63 x % NK (ước lượng)+4.53 
Kết luận: Có mối tương quan tốt giữa các PP được so sánh. Giá trị ước lượng NK chỉ bằng khoảng ½ giá trị thật sự của mình (giới hạn trên nhóm dân số bình thường). Có thể biết được giá trị gần đúng (điều chỉnh) của NK từ giá trị ước lượngbằng phương trình hồi quy tương ứng.

Tags: giá trị bình thường của CD3

Thuộc loại: Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 10.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD9183 Ngày gửi: 01-04-2015

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Tài Liệu Nội Khoa » Tài liệu cơ sở