ĐA HÌNH NUCLEOTID ĐƠN 45T/G CỦA GEN ADIPONECTIN Ở THAI PHỤ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ

ĐA HÌNH NUCLEOTID ĐƠN 45T/G CỦA GEN ADIPONECTIN Ở THAI PHỤ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ
Lê Thị Thúy1, Tạ Thành Văn2, Vũ Thị Ngọc Lan1, Trần Anh Khoa1, Trần Thị Lệ Hằng3, Phan Khánh Hải4, Lê Trung Thế4
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng
4 Bệnh viện Đà Nẵng
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu mối liên quan giữa đa hình nucleotid đơn 45T/G trong gen adiponectin với nguy cơ đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) ở Việt Nam. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên 45 bệnh nhân mắc ĐTĐTK và 45 phụ nữ mang thai khỏe mạnh. Xác định kiểu gen của SNP 45T/G trong gen adiponectin được thực hiện bằng phương pháp đa hình chiều dài đoạn cắt giới hạn. Kết quả: tỷ lệ alen G và kiểu gen TG/GG của SNP 45T/G cao hơn alen T và kiểu gen TT ở bệnh nhân ĐTĐTK so với nhóm đối chứng (p <0,05). Sau khi hiệu chỉnh theo tuổi và chỉ số khối cơ thể trước khi mang thai, đa hình nucleotid đơn 45T/G trong gen adiponectin có liên quan đến việc tăng nguy cơ ĐTĐTK theo các mô hình di truyền: đồng trội (OR = 6,99; 95% CI = 1,47 – 33,17), trội (OR = 3,14; 95% CI = 1,20 – 8,18) và lặn (OR = 4,35; 95% CI = 1,02– 18,62). Kết luận: Đa hình nucleotid đơn 45T/G gen adiponectin có liên quan đến việc tăng nguy cơ đái tháo đường thai kỳ ở Việt Nam.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02272

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836