Da liễu lâm sàng Tổng quát

Da liễu lâm sàng Tổng quát.Đây là cuốn sách đầu tiên bổ sung những lời khuyên tốt về lâm sàng để đánh giá và quản lý bệnh nhân da liễu. Nó hoạt động không chỉ như là một tài liệu tham khảo lâm sàng, mà là một thay thế cho bất kỳ kinh nghiệm đã bị bỏ lỡ trên khoa da liễu. Cuốn sách này sẽ là một văn bản có giá trị cho sinh viên y khoa đi lâm sàng Da liễu. Một điểm nổi bật đặc biệt là những bức ảnh lâm sàng, được thực hiện rất tốt.

Theo định dạng Glance quen thuộc và dễ sử dụng, tiêu đề mới này cung cấp một mô tả rõ ràng và có thể tiếp cận được về cấu trúc và chức năng của da. Đây là hướng dẫn lý tưởng cho bất kỳ sinh viên y khoa nào cần phỏng vấn và khám bệnh nhân, xác định các bệnh ngoài da, chẩn đoán phân biệt và lập kế hoạch điều trị.

Mỗi chương bao gồm dịch tễ học và bệnh sinh của bệnh cũng như các biểu hiện có thể gặp phải trong thực hành lâm sàng và các kỳ thi.

+ Minh họa toàn diện với hơn 300 slide màu và hình ảnh màu chất lượng cao
+ Bao gồm các khía cạnh chính của Chương trình giảng dạy cốt lõi của Hiệp hội Da liễu Anh
+ Bao gồm ‘Các điểm chính’ và ‘Cảnh báo’
+ Tính năng tự kiểm tra ‘Câu đố hình ảnh’ để giúp kiểm tra việc học và công nhận, để chuẩn bị cho các test da liễu
+ Bao gồm một trang web đồng hành tại luanvanyhoc.com bao gồm các nghiên cứu trường hợp tự đánh giá, tài liệu tham khảo, điểm chính và một ngân hàng hình ảnh từ cuốn sách.
Các sơ đồ mô tả và hình ảnh, cùng với các giải thích rõ ràng, sẽ giúp tất cả các sinh viên y khoa và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhận diện được và điều trị tất cả các bệnh ngoài da phổ biến nhất.

Năm Xuất bản:

      2013

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

TRÍCH DẪN
Dermatology at a Glance 1st Edition
by Mahbub M. U. Chowdhury, Ruwani P. Katugampola, Andrew Y. Finlay
List Price: $43.95
Paperback: 112 pages
Publisher: Wiley-Blackwell; 1 edition (January 29, 2013)
Language: English
ISBN-10: 0470656735