ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ NỘI NĂM 2016-2017
Nguyễn Thị Thanh Tú1, Nguyễn Thanh Hằng1, Đinh Thị Mai1, Nguyễn Thị Trà1, Nguyễn Thị Huyền Trang1, Hồ Thị Vân Anh1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue tại khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội. Đối tượng: 1557 hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu. Kết quả: Test Dengue dương tính cao 6 ngày đầu của bệnh. Tiểu cầu giảm thấp nhất vào ngày thứ 6 (năm 2016) và thứ 7 (năm 2017) (trung bình lần lượt là 84,5 ± 51,6 G/L và 66,6 ± 35,7 G/L) và trở về mức bình thường vào ngày thứ 9. Hematocrit bắt đầu tăng từ ngày thứ 3 và tăng cao nhất vào ngày thứ 6. AST, ALT tăng 2 lần giá trị bình thường lần lượt chiếm 31% và 21,1%.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02255

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, lưu hành tại Việt Nam từ những năm giữa thập niên 50 của thế kỷ trước đến nay [5]. Hàng năm, tại nước ta SXHD đã gây ra những vụ dịch với quy mô ngày một lớn [6]. Mỗi năm, có hàng nghìn lượt bệnh nhân sốt xuất huyết  đến  khám  và  điều  trị  tại  bệnh  viện  Đa khoa Y học cổ truyền(YHCT)Hà Nội. Diễn biến cận lâm sàng của SXHD những năm gần đây khá đa dạng và tỷ lệ mắc bệnh nặng ngày càng cao [1].  Trong  khi  vẫn  chưa  có  biện  pháp  phòng bệnh hiệu quả, thìviệc sử dụng các xét nghiệm cận lâm sàng kịp thời để chẩn đoán sớm SXHD và  tiên  lượng tình  trạng  bệnh là việc  làm cần thiết.Từ đó hỗ trợ phòng tránh được các biến chứng  nặng,  góp  phần  giảm  đáng  kể  tỷ  lệ  tử vong  do  SXHDgây  ra[1]. Để có  cái  nhìn  khách quanvề  bệnh  cảnh  cận  lâm  sàng  bệnh  SXHD,chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu: Khảo sát đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân Sốt xuất huyết Dengue điều trị tại khoa Nội tổng hợp bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội năm 2016 và 2017.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Đặc điểm cận lâm sàng, sốt xuất huyết Dengue

Tài liệu tham khảo
1. Đặng Kim Hạnh, Vũ Sinh Nam, Nguyễn Thị Kim Tiến, (2010). Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt dengue/ sốt xuất huyết dengue tại Hà Nội năm 2009. Tạp chí Y học thực hành, 3–7. 
2. Dương Thị Thanh (2014), Đánh giá tình hình chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue tại bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân y khoa, Đại học Y Hà Nội. 
3. Đỗ Thị Thanh Thủy, Bùi Vũ Huy (2013), Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của tổn thương gan trong bệnh sốt xuất huyết Dengue ở người lớn, Luận văn thạc sỹ Y học, Đại Học Y Hà Nội. 
4. Hoang Quoc C., Henrik S., Isabel R.-B. và cộng sự. (2016). Synchrony of Dengue Incidence in Ho Chi Minh City and Bangkok. PLoS Negl Trop Dis, 10(12), e0005188.