ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG, MÔ BỆNH HỌC VÀ SỰ BỘC LỘ MỘT SỐ DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH CỦA UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT TRONG GAN

ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG, MÔ BỆNH HỌC VÀ SỰ BỘC LỘ MỘT SỐ DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH CỦA UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT TRONG GAN
Đồng Đức Hoàng1, Ngô Thị Minh Hạnh2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm cận lâm sàng, mô bệnh học và hóa mô miễn dịch ung thư đường mật (UTĐM) trong gan. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả và hồi cứu trên 52 bệnh nhân (BN) chẩn đoán UTĐM bằng kết quả mô bệnh học và hóa mô miễn dịch. Kết quả: Nghiên cứu bao gồm 59,6% nam giới, tuổi trung bình là 60,9 ± 10,3. Tỷ lệ CA 19-9 tăng 63,5%, CEA tăng 44,2%. Kích thước u trung bình là 6,7 ± 3,5 cm. U di căn hạch chiếm 32,7%, di căn xương 11,5%. TNM (Tumour – Nodes – Metastasis) giai đoạn II và IV đều là 32,7%. Thể mô bệnh học của UTĐM trong gan chủ yếu là tuyến biệt hóa cao chiếm tỷ lệ cao nhất với 40,4%.
Dấu ấn CK7 dương tính ở 100% BN. CK19 dương tính chiếm 94,2%. Tỷ lệ dương tính thấp ở dấu ấn CK20, CDX2, P40. Kết luận: Nhuộm đồng thời nhiều dấu ấn hóa mô miễn dịch hiện nay rất hữu ích để chẩn đoán chính xác bệnh UTĐM trong gan.

Ung thư đường mật là bệnh được chẩn đoán phổ biến thứ năm và là nguyên nhân thường xuyên thứ hai gây tử vong liên quan đến ung thư ở nam giới trên toàn thế giới. Tỷ lệ mắc UTĐM cao nhất gặp ở Đông Nam Á và thấp nhất ở Úc. Trong khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ mắc hàng năm của nó dao động từ 0,1/100.000 đến 71,3/100.000 [3].
Ung thư đường mật là một khối u ác tính phát sinh từ biểu mô đường mật ở bất kỳ phần nào của hệ thống ống mật. UTĐM gồm có u trong gan và ngoài gan. UTĐM trong gan là tổn thương từ trên 2 cm tính từ ngã ba đường mật (tạo bởi ống gan trái, ống gan phải và ống gan chung) tới tiểu quản mật. UTĐM ngoài gan là u vùng rốn gan (u Klatskin, nằm trong 2 cm thuộc ống gan phải, trái tính từ ngã ba đường mật đến đoạn ống túi mật đổ vào ống gan chung) và u đường mật ngoài gan là phần còn lại [1]. UTĐM trong gan chiếm 5 – 10% tổng số các trường hợp UTĐM; u Klatskin từ 60 – 70% và UTĐM ngoài gan chiếm 15 – 20% [2]. UTĐM ngoài gan thường được chẩn đoán sớm hơn do có triệu chứng tắc mật, còn UTĐM trong gan thường diễn biến âm thầm, ít triệu chứng đặc hiệu. Bệnh còn gây nhiều khó khăn cho bác sĩ trong chẩn đoán phân biệt với ung thư biểu mô tế bào gan (UTBG) và các khối u di căn đến gan [4]. Hiện nay, UTĐM trong gan là một bệnh ít được đề cập đến trong y văn tại Việt Nam, chẩn đoán và điều trị tại các tuyến cơ sở còn nhiều lúng túng. Nắm được các phương pháp để chẩn đoán xác định bệnh từ đó đề ra kế hoạch điều trị là rất quan trọng. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu là: Mô tả đặc điểm cận lâm sàng, mô bệnh học và hóa mô miễn dịch UTĐM trong gan.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00073

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890