Đặc điểm di truyền gen HA và NA của vi rút cúm gia cầm A/H9N2 phân lập tại miền Nam Việt Nam, năm 2014

Đặc điểm di truyền gen HA và NA của vi rút cúm gia cầm A/H9N2 phân lập tại miền Nam Việt Nam, năm 2014.
Tác giả: Lê Phan Khôi Nguyên, Lê Hà Tầm Dương, Trần Sĩ Nghị, Võ Trần Ngọc Trinh, Trương Thị Thu, Mai Văn Nam, Nguyễn Văn Khoa, Đặng Trịnh Minh Anh, Hoàng Ngọc Khánh Quỳnh, Nguyễn Thị Hạnh Lan, Nguyễn Thị Yến Nhi, Cao Thị Bảo Vân
Tóm tắt:
Nhằm giám sát dịch tễ phân tử vi rút cúm A/H9N2, 20 chủng H9N2 được phân lập từ 49 mẫu bệnh phẩm gia cầm nghi nhiễm, thu thập từ 12 tỉnh thành phía nam Việt Nam trong năm 2014. Nghiên cứu này trình bày đặc điểm di truyền của hai gen mã hóa cho kháng nguyên bề mặt H9 và N2 trên 5 chủng vi rút đại diện về thời gian và vị trí địa lý. Kết quả phân tích trình tự cho thấy đa phần các chủng cúm H9N2 ở miền nam Việt Nam có tính tương đồng 94-97% so với các chủng đang lưu hành trên thế giới, đặc biệt có mối quan hệ gần với chủng vi rút H9N2 phân lập trên người ở Hồng Kông năm 2008 và Trung Quốc năm 2013. Tất cả các chủng đều mang 2 đột biến I163T và Q234L trên protein H9 cảnh báo khả năng lây nhiễm virus cúm H9N2 trên người. Ngoài ra, đột biến G92R được coi là marker phân tử cho quá trình tiến hóa của virus cúm H9N2 xuất hiện trên toàn bộ các chủng trong nghiên cứu. Tuy nhiên, những chủng vi rút H9N2 phía nam Việt Nam vẫn nhạy cảm với Oseltamivir và Zanamivir. Mặc dù các chủng cúm H9N2 đang lưu hành ở phía nam Việt Nam trong năm 2014 vẫn là dạng có độc lực thấp nhưng với tỷ lệ lưu hành 41% trên tổng số mẫu thu thập, đa dạng vật chủ (gà, chim hoang, vịt), đa dạng vùng địa lý (12 tỉnh thành) và đồng thời tồn tại song song với những chủng cúm gia cầm độc lực cao như A/H5N1.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890