ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU DIỆN BÁM GÂN DƯỚI VAI NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH ỨNG DỤNG TRONG PHẪU THUẬT

ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU DIỆN BÁM GÂN DƯỚI VAI NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH ỨNG DỤNG TRONG PHẪU THUẬT
Nguyễn Hữu Mạnh1,2, Trần Trung Dũng2,3, Lê Khánh Trình4
1 Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc Gia Hà Nội
2 Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh
3 Trường Đại học Y Hà Nội
4 Bệnh viện E Trung Ương
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Tổng quan: Phẫu thuật nội soi khâu gân dưới vai rách rất quan trọng trong việc phục hồi giải phẫu và giúp khớp vai đạt được chức năng tốt nhất, có nhiều nghiên cứu thực cho thấy sự hiệu quả của phương pháp khâu một hàng sử dụng mũi khâu Mason-Allen cải biên. Hiện các nghiên cứu về giải phẫu diện bám gân dưới vai vào củ bé còn ít, chủ yếu tập trung nhiều vào kích thước và hình dạng, thiếu sự xác định các mối liên quan giữa các đặc diểm của diện bám và giữa các đặc điểm này với các mốc giải phẫu quan trọng có thể áp dụng trên thực tế lâm sàng để giúp cho quá trình khâu phục hồi gân chính xác. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả bao gồm 20 vai xác tươi với tuổi trung bình 63.2. Không kèm theo có tổn thương chóp xoay. Tất cả các mẫu vật này đều được bóc tách bộc lộ gân dưới vai và diện bám tận theo một quy trình thống nhất. Đánh dấu các đặc điểm về giải phẫu của gân dưới vai, dùng máy quét 3D để quét mẫu vật. Tiến hành trích xuất và thu thập kết quả dựa trên phầm mềm xử lý hình ảnh 3D chuyên dụng. Kết quả: Diện bám gân dưới vai nổi bật với đặc điểm mở rộng và bám chủ yếu vào ở 2/3 phía trên và thu nhỏ dần xuống phía dưới. Phía trên đi theo ranh giới bờ trong gân nhị đầu và bờ ngoài củ bé, phía dưới diện bám gân vẫn đi theo bờ ngoài của củ bé và tiến dần vào phía trong. Khoảng cách từ điểm trên cùng phía trong, trên cùng phía ngoài, dưới cùng đến bờ sụn khớp lần lượt là 4,66±1,02mm; 18,53±2,74mmm;16,74±2,97mm. Độ dài giữa điểm trên cùng phía ngoài đến điểm trên cùng phía trong và đến điểm dưới cùng lần lượt là 14,92±2,81 mm; 24,71±2,47 mm. Kết luận. Dựa vào một vài đặc điểm về giải phẫu về diện bám của gân dưới vai có thể giúp cho quá trình xác định vị trí đặt neo trong khâu chóp xoay chính xác hơn và gần tương đồng về giải phẫu với diện bám nguyên thuỷ.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00745

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890