Đặc điểm hình ảnh ruột thừa bình thường trên cắt lớp vi tính bụng

Đặc điểm hình ảnh ruột thừa bình thường trên cắt lớp vi tính bụng
Nguyễn Thị Thanh Nhi1, Lê Trọng Bỉnh2, Nguyễn Thanh Thảo2, Lê Trọng Khoan2
1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
2 Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
Tóm tắt
Mục tiêu: mô tả đặc điểm hình ảnh của ruột thừa bình thường trên cắt lớp vi tính (CLVT) bụng.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên tất cả bệnh nhân ≥18 tuổi có chỉ định chụp CLVT bụng có tiêm thuốc cản quang với các bệnh cảnh khác nhau. Tiêu chuẩn loại trừ bao gồm: tiền sử các bệnh lý về ruột
thừa, đã phẫu thuật cắt ruột thừa, có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ ruột thừa viêm và được chẩn đoán các bệnh lý ruột non, đại tràng khác.
Kết quả: Có 186 bệnh nhân (54,8% nam), tuổi trung bình 51,6 ± 13,4 tuổi thỏa mãn tiêu chuẩn chọn bệnh. Chiều dài trung bình ruột thừa: 82,1 ± 24,8 mm (20,5-138,2 mm). Đường kính trung bình của ruột thừa bình thường đo trên axial nhỏ hơn trên coronal: 6,7 ± 1,3 mm (3,6-11,7 mm) vs. 6,9 ± 1,3 mm (3.5-12.2mm), p <0,05. Bề dày thành ruột thừa trung bình: 2,1 ± 0,4 mm. Có 11 trường hợp (5,a9%) lòng ruột thừa chứa sỏi phân. Vị trí đầu mút ruột thừa sau manh tràng và dưới manh tràng chiếm tỉ lệ như nhau và cao nhất với 22,6%.
Kết luận: Để chẩn đoán ruột thừa viêm trên CLVT, cần nâng ngưỡng đường kính lớn hơn 6mm và kết hợp với các dấu hiệu khác. Ruột thừa bình thường có sự hiện diện khí, dịch và sỏi phân với tỉ lệ khác nhau.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01716

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890