ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG TỦY SỐNG GÂY BỞI NGỘ ĐỘC KHÍ NITROUS OXIDE – NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG TỦY SỐNG GÂY BỞI NGỘ ĐỘC KHÍ NITROUS OXIDE – NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP
Nguyễn Vân Anh1, Phạm Hồng Cảnh1, Vũ Đăng Lưu1, Nguyễn Trung Nguyên2
1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai
2 Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai
Khí Nitrous oxide (N2O) hay còn gọi là khí cười – là loại khí được sử dụng rộng rãi trong y học với mục đích giảm đau. Tuy nhiên, hiện nay khí cười đang bị lạm dụng với mục đích giải trí và gây ra nhiều tác dụng không mong muốn, đặc biệt là
những tổn thương thần kinh. Nhân 2 trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí N2O, chúng tôi muốn đưa ra một số nhận xét về đặc điểm hình ảnh tổn thương thần kinh gây ra bởi ngộ độc khí N2O.

Khí Nitrous oxide (N2O) hay Dinito Monoxid hay thường gọi là khí cười vì hít phải chất này gây ra ảo giác, kích thích hưng phấn cười. Khí N2O được sử dụng cả trong y học và ngoài y học. Việc lạm dụng khí N2O với mục đích giải trí đã và đang gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe, đặc biệt là những tổn thương hệ thần kinh. Ở những bệnh nhân sử dụng khí N2O kéo dài có liên quan tới sự thiếu hụt vitamin B12 và hậu quả là gây ra bệnh lý thần kinh mất myelin. Hậu quả này lần đầu tiên được báo cáo Layzer và Fishman từ năm 1978[1]. Bài báo này trình bày các đặc điểm hình ảnh của tổn thương tủy cổ ở 2 ca lâm sàng ngộ độc khí N2O.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01874

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836