ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X-QUANG PHỔ HAI MỨC NĂNG LƯỢNG CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG Ở BỆNH NHÂN U VÚ

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X-QUANG PHỔ HAI MỨC NĂNG LƯỢNG CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG Ở BỆNH NHÂN U VÚ
Trần Thị Bích Hạnh1, Vũ Thu Thủy1, Nguyễn Minh Hải2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh u lành và u ác tuyến vú trên X-quang (XQ) phổ hai mức năng lượng có tiêm thuốc cản quang (CESM: Contrast-enhanced spectral mammography).
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu kết hợp tiến cứu trên 50 bệnh nhân (BN) có tổn thương u vú được chụp CESM, độ tuổi trung bình là 50,04 ± 12,06.
Kết quả: Lý do vào viện phổ biến nhất của BN là khám sức khỏe (34%) và tự sờ thấy khối u vùng tuyến vú (32%). Mật độ mô vú ở nhóm lành tính và ác tính chủ yếu ở type C với tỷ lệ lần lượt là 54,55% và 60,71%; hình dạng đa thùy ở nhóm lành tính là 13,64% thấp hơn so với ở nhóm ác tính là 50%; tỷ lệ đường bờ không rõ nét và có tua gai ở nhóm ác tính là 53,57% và 21,43% cao hơn so với nhóm lành tính với tỷ lệ lần lượt là 22,73% và 9,09%; tỷ lệ tăng đậm độ ở nhóm ác tính là 85,71% cao hơn nhóm lành tính (54,55%); tỷ lệ hình ảnh xâm lấn xung quanh trên CESM nhóm ác tính là 42,86% cao hơn nhóm lành tính là 4,55%; phần lớn BN có phân loại BI-RADS trên XQ là ác tính và nghi ngờ ác tính (88%). Kết luận: Hình ảnh chụp XQ tuyến vú phổ hai mức năng lượng CESM đánh giá hiệu quả những tổn thương tăng đậm độ, thể hiện rõ ràng tính chất khối, ít bỏ sót tổn thương; do đó, có giá trị trong việc chẩn đoán ung thư vú với các đối tượng có tuyến vú đậm đặc.

Ung thư vú (UTV) là bệnh lý ác tính phổ biến, là nguyên nhân gây tử vong do ung thư cao nhất ở phụ nữ trên toàn cầu trong đó có Việt Nam. Theo Globocan 2018 [5], tại Việt Nam UTV là bệnh lý ác tính phổ biến nhất với 15.229 trường hợp mới được chẩn đoán hàng năm, chiếm 20,6% các trường hợp ung thư ở phụ nữ và 6.103 trường hợp tử vong chiếm 5,3% các trường hợp tử vong do ung thư ở cả hai giới sau ung thư gan nguyên phát, ung thư phổi và ung thư dạ dày.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00072

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890