ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐIỆN CƠ Ở BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐIỆN CƠ Ở BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT
Nguyễn Văn Tuận1, Đinh Trung Hiếu1, Hoàng Gia Du1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và biến đổi một số chỉ số điện cơ của bệnh nhân (BN) trước và sau mổ thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ) cột sống cổ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 35 BN TVĐĐ cột sống cổ được khám lâm sàng và ghi điện cơ, đánh giá trước – sau can thiệp.
Kết quả: Triệu chứng đau, rối loạn cảm giác kiểu rễ thần kinh thuyên giảm nhiều (từ 51,4% còn 8,6%). Triệu chứng liệt vận động hồi phục chậm hơn (từ 91,4% xuống 40%). Lâm sàng sau phẫu thuật hồi phục tốt chiếm đa số (62,7%). Đo dẫn truyền vận động và cảm giác ít thay đổi, tăng độ phân tán sóng F từ 49% còn 34% (p < 0,05). Ghi điện cơ kim bất thường ở 26/35 BN giảm từ 74% còn 60%. Sau phẫu thuật, bất thường trên điện cơ kim chuyển sang mạn tính như giảm kết tập, đơn vị vận động đa pha, cao rộng nhưng chưa thấy cải thiện rõ sau 3 tháng.
Kết luận: Các triệu chứng lâm sàng sau phẫu thuật cải thiện tốt. Sóng F có giá trị theo dõi sự cải thiện lâm sàng sau phẫu thuật và những hoạt động mất phân bố thần kinh cấp tính sẽ mất dần.

Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ là bệnh lý khá phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam [2, 3]. Lứa tuổi thường gặp TVĐĐ cột sống cổ là 35 – 59 tuổi (83,78%) [2], đây là độ tuổi lao động chính nên gây tác động sâu sắc đến kinh tế, xã hội và thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các bác sĩ chuyên ngành thần kinh, phẫu thuật thần kinh, cột sống và chẩn đoán hình ảnh.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00079

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890