ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG U LÀNH TUYẾN GIÁP ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN GIÁP QUA ĐƯỜNG MIỆNG

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG U LÀNH TUYẾN GIÁP ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN GIÁP QUA ĐƯỜNG MIỆNG
Nguyễn Xuân Hậu1,2, Lê Đức Anh1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân u lànhtuyến giáp điều trị bằng phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng (TOETVA) tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu được thực hiện trên 342 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn lựa chọn được phẫu thuật TOETVA tại Khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 1 năm 2020đến tháng 12năm 2021. Kết quả: Tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi là 36,9 ± 10,6 tuổi. Kích thước u trung bình là 26,9±12,4 (4,0 – 61,0) mm. Đa số u gặp ở 1 thùy của tuyến giáp, tỉ lệ phát hiện u ở cả hai thùy tuyến giáp là 23,7%. Trong các bệnh nhân chọc hút tế bào kim nhỏ 100% lành tính hoặc tế bào không điển hình, không xác định (nhóm II và III theo phân độ Bethasda 2017). 6,1% cắt tuyến giáp toàn bộ, 87,8% cắt thuỳ tuyến giáp,6,1% cắt thùy tuyến giáp cùng lấy u, TOETVA có thời gian phẫu thuật trung bình là 98,2±33,4 phút. Kết luận: U tuyến giáp lành tính kích thước lớn có thể phẫu thuật bằng phương pháp TOETVA

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00908

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

U tuyến giáp là bệnh lý thường gặp trên lâm sàng, là tổn thương riêng biệt trong tuyến giáp có đặc điểm hình ảnh học khác với nhu mô bình thường xung quanh theo hiệp hội tuyến giáp Hoa Kỳ định nghĩa1. Đa số u tuyến giáp là lành tính, tỷ lệ ác tính chỉ chiếm 4% -6.5%, nguy cơ tăng lên khi tuổi trẻ, tiền sử gia đình ung thư tuyến giáp và xạ trị vùng đầu cổ trước đó2. Chẩn đoán u tuyến giáp dựa vào  hỏi bệnh và thăm  khám lâm  sàng,  cùng với bộ 3 xét nghiệm chẩn đoán là: chức năng tuyến giáp, siêu âm tuyến giáp và tế bào học qua chọc hút bằng kim nhỏ2,3.Đa số u tuyến giáp lành tính không cần can thiệp gì. Chỉ định phẫu thuật đặt ra khi u to gây chèn  ép  đường  ăn,  đường  thở  hoặc  gây  mấtthẩm mỹ. Phẫu thuật mở là phẫu thuật kinh điển trong điều trị u lành tuyến giáp, tuy nhiên để lại vết sẹo ở cổ tồn tại vĩnh viễn. Ngày nay, phẫu thuật  điều  trị  u  tuyến  giáp  không  chỉ  cần  đạt hiệu  quả  về  điều  trị  mà  còn  về  phương  diện thẩm mỹ, do đó phẫu thuật nội soi ngày càng đóng vai trò quan trọng. Cắt tuyến giáp qua nội soi qua tiền đình miệng (TOETVA) là một trong những quy trình nội soi phổ biến nhất đã được mô tả lần đầu tiên vào năm 2016 bởi Anuwong và  cộng  sự4.  So  với  các  phương  pháp  khác (chẳng  hạn  như  phương  pháp  tiếp  cận  tuyến giáp nội  soi đường  nách  hoặc  vú), TOETVA có tính ưu việt riêng của nó bao gồm không có sẹo, bóc tách tối thiểu, và có thể tiếp cận được cả hai thùy tuyến giáp và hạch cổtrung tâm5Từ  năm  2018,  TOETVA  đã  được  ứng  dụng trongđiều trị u lành tuyến giáp tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội6. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của  bệnh  nhân  u  lành  tuyến  giáp  được  phẫu thuật  TOETVA.  Vì  vậy,  trong  nghiên  cứu  này, mục đích chúng tôi nhằm đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân u lành tuyến giáp được phẫu thuật TOETVA tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.