Đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị phẫu thuật vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ

Đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị phẫu thuật vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ.Túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ (ĐMCT ĐTS) là túi phình thuộc ĐMCT được tính từ ngay khi ĐM ra khỏi xoang tĩnh mạch hang đến chỗ chia hai nhánh tận là ĐM não trước và ĐM não giữa. Ở vị trí này túi phình liên quan mật thiết với các thành phần quan trọng ở nền sọ, bị che khuất bởi mỏm yên trước gây khó khăn trong công tác điều trị phẫu thuật cũng như can thiệp mạch do đoạn ĐMCT ĐTS ngắn,  đi uốn cong, ngoằn nghèo.

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2019.00108

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Biểu hiện của túi phình ĐMCT ĐTS chưa vỡ không có gì đặc trưng, người bệnh được phát hiện tình cờ qua thăm khám hình ảnh não.Khi túi phình vỡ thì có biểu hiện đau đầu đột ngột, dữ dội, dấu hiệu kích thích màng não. Mức độ nặng sẽ gây rối loạn tri giác, hôn mê và có các biến chứng toàn thân nặng nề khác… 
Điều trị túi phình ĐMCT ĐTS vỡ vẫn là một thách với các bác sĩ lâm sàng, trong đó phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn túi phình khỏi vòng tuần hoàn não đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm giải quyết nguyên nhân, tránh biến chứng chảy máu tái phát, đồng thời giải quyết các biến chứng của vỡ túi phình như chống co thắt mạch não, giãn não thất, khối máu tụ trong não…. Tại nước ta hiện nay vẫn chưa có một nghiên cứu chuyên sâu nào về điều trị viphẫu thuật túi phình ĐMCT ĐTS vỡ. 
Mục tiêu nghiên cứu
–    Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ vỡ.
–    Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ vỡ.

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
+    Đây là nghiên cứu có tính chất hệ thống về chẩn đoán, điều trị túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ vỡ ở Việt Nam
+    Khẳng định quá trình phục hồi của bệnh nhân túi phình ĐMCT ĐTS vỡ không bị ảnh hưởng bởi thời gian chỉ định phẫu thuật
+    Góp phần làm sáng tỏ vai trò của cắt lớp vi tính mạch máu (CTA) 64 dẫy có thể thay thế phương pháp chụp mạch não số hóa xóa nền (DSA) trong chẩn đoán vị trí túi phình ĐMCT ĐTS vỡ cũng như giá trị của phương pháp này trong chụp kiểm tra sau mổ kẹp cổ túi phình ĐMCT ĐTS vỡ
+    Bước đầu  áp dụng đường mổ ít xâm lấn (đường Keyhole) trong điều trị túi phình ĐMCT ĐTS vỡ, có so sánh kết quả với đường mổ kinh điển Trán -Thái dương -Nền (đường Yasargril)
BỐ CỤC LUẬN ÁN
Luận án bao gồm 134 trang, trong đó có 45 bảng, 22 hình và 8 biểu đồ. Phần đặt vấn đề (2 trang); Chương 1: Tổng quan tài liệu (42 trang); Chương 2: đối tượng và phương pháp nghiên cứu (15 trang); Chương 3: kết quả nghiên cứu (38 trang); Chương 4: bàn luận (36 trang); Kết luận (2 trang); Danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài luận án (1 trang); Tài liệu tham khảo (159 tài liệu gồm tài liệu tiếng Việt, tài liệu tiếng Anh); Các phụ lục.