Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt tại bệnh viện Y học cổ truyền trung ương

Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt tại bệnh viện Y học cổ truyền trung ương,Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng cùa tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt theo y học hiện đại và đối chiếu với các thể bệnh của y học cổ truyền. Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu mô tá cắt ngang. Đôĩ tdỢng nghiên cứu: các bệnh án của bệnh nhân đi/Ợc chẩn đoán là Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt (TSLT TTL), điều trị nội trú tại bệnh viện YHCT Trung ương từ nam 2012 đền 2016. Kết quả: triệu chứng hay gặp nhất là tiểu gắng sức và tiêu đêm nhiều lần với ty lệ là 66,81% va 63,76%. Khối lượng TTL trung bình qua siêu âm là 41,58 ± 15,96g. Tliể thận khí hư chiếm tỷ lệ cao nhất với 56,77% va thường có nước tiếu tồn dư nhiều. Thể thap nhiệt thường hay có nhiễm khuẩn tiết niệu kèm theo và thể khí trẹ huyết ứ thường có thể tích TTL > 60g

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2019.00361

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Trong y học cổ truyền (YHCĨ), TSLT TTL thuộc chứng "long bế", ''lâm chứng", ''di niệu". Đã có nhiều công trình nghiên cứu, thống kê về tỉnh hình TSLT TTL tại cộng đồng hay các bệnh viện chuyên sâu về y học hiện đại (YHHĐ) như bệnh viện Lão khoa trung ương [2],[3],[4]; nhưng chưa có công trình nghiên cứu, thống kê về TSLT TTL trong các bệnh viện YHCT. Bệnh viện YHCT Trung ương là bệnh viện đầu ngẩnh về YHCT – trung tâm hợp tác về YHCT của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Nghiên cứu tình hình TSLTTTL tại bệnh viện YHCT sẽ giúp cho việc định hướng chẩm sóc sức khỏe bệnh nhân bị TSLT TTL theo các phương pháp điều trị bằng YHCT kết hợp YHHĐ. vì vậy chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng của tăng sinh lành tính tuyến tiền Hệt theo y học hiện đại và đối chiếu vớ! các thể bệnh cùa y học cô’ truyền.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
2.1.    Đôi tượng nghiên cứu: Các bệnh án của bệnh nhân được chẩn đoán TSLT TTL, điều trị nội trú tại bệnh viện YHCĩ Trung ương từ nẳm 2012 đến 2016.
2.2.    Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang.
2.3.    Các chỉ tiêu nghiên cứu: Tuổi; Thời gian mắc bệnh; Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng; Các thể bệnh theo YHCT và đối chiếu với YHHĐ.
2.4.    Xử lý sô liệu: Phần mềm quán lý, xử lý số liệu: Epidata 3.1 và stata 11.0.
Sử dụng các thuật toán: Tính giá trị trung bình, đô lệch chuẩn, tính tần số, tỷ lệ phần trăm. Test X    đê’ so sánh sự khác nhau giữa các tỷ lệ %.