ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH TIỂU NÃO

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH TIỂU NÃO
Khổng Ngọc Minh1, Nguyễn Thế Hào2, Phạm Quỳnh Trang2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Bạch Mai
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục đích: Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, kết quả phẫu thuật dị dạng động tĩnh mạch tiểu não. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu và tiến cứu 32 trường hợp dị dạng động tĩnh mạch tiểu não được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2021. Kết quả: Trong số 32 bệnh nhân, có 14 nam, 18 nữ, độ tuổi trung bình 38 (9-66 tuổi). 26 bệnh nhân (81.3%) nhập viện với biểu hiện chảy máu. Phân độ Spetzler-Martin: 6 bệnh nhân độ I, 17 bệnh nhân độ II, 8 bệnh nhân độ III, 1 bệnh nhân độ IV. 10 bệnh nhân được mổ cấp cứu, 8 bệnh nhân được nút mạch tiền phẫu. Kết quả sau mổ tốt đạt được ở 26 bệnh nhân (81.3%). Kết luận: Dị dạng động tĩnh mạch tiểu não có tỷ lệ chảy máu cao. Các khối dị dạng phần lớn có tĩnh mạch dẫn lưu sâu, không nằm ở vùng chức năng. Phẫu thuật lấy khối được chỉ định ở hầu hết các bệnh nhân có dị dạng động tĩnh mạch tiểu não. Tỷ lệ kết quả tốt sau phẫu thuật lấy toàn bộ khối dị dạng đạt được ở hầu hết bệnh nhân.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00775

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Khối  dị  dạng  động  tĩnh  mạch  não  là  một thương tổn bẩm sinh của hệ thống mạch não, trong đó máu động mạch chạy thẳng vào tĩnh mạch, không qua mạng lưới mao mạch. Dị dạng động tĩnh mạch tiểu não chiếm khoảng 8-15%1trong tổng số các loại dị dạng động tĩnh mạch não. Dị dạng động tĩnh mạch tiểu não nằmgần với thân não, thường sâu và nguồn nuôi khó tiếp cận. So với dị dạng động tĩnh mạch não trên lều, bệnh nhân dị dạng động tĩnh mạch tiểu não có xu  hướng  vỡ  cao  hơnvới tỷ  lệ  vỡ  hàng  năm (8.6%3so  với  2%-4%4của  dị  dạng  động  tĩnh mạch não trên lều). Nếu khôngđượcđiều trị, dị dạng động tĩnh mạch tiểu não cóthể gây biến chứng vỡdẫn đến nguy cơtàn tật và tử vong ca.Mụctiêucủa chúng tôi là đánh giáđặc điểm lâm sàng,  chẩn  đoán  hình  ảnh,  và  kết  quả  phẫu thuật dị dạng động tĩnh mạch tiểu não