ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRIỆU CHỨNG KÍCH THÍCH THẦN KINH THỰC VẬT Ở NGƯỜI BỆNH RUNG NHĨ CÓ RỐI LOẠN LO ÂU

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRIỆU CHỨNG KÍCH THÍCH THẦN KINH THỰC VẬT Ở NGƯỜI BỆNH RUNG NHĨ CÓ RỐI LOẠN LO ÂU
Nguyễn Thị Phương Loan1, Hoàng Trường Sơn1,2, Lê Thị Thu Hà1,2, Nguyễn Văn Tuấn1,2
1 Viện Sức khỏe Tâm thần
2 Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng triệu chứng kích thích thần kinh thực vật ở người bệnh rung nhĩ có rối loạn lo âu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang người bệnh rung nhĩ điều trị nội trú tại Viện Tim mạch Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 8/ 2021 đến 10/ 2022. Kết quả: Có 39,6% người bệnh rung nhĩ mắc rối loạn lo âu. Triệu chứng kích thích thần kinh thực vật là triệu chứng hay gặp nhất ở nhóm người bệnh này, gặp ở 100% số người bệnh. Triệu chứng hệ thống tim mạch triệu chứng thường gặp nhất, gặp ở 100% người bệnh. Các triệu chứng kích thích thần kinh thực vật ở các hệ cơ quan khác như hô hấp (99,5%), tiêu hóa (96,4%), tiết niệu (74,6%), thần kinh- cơ (91,4%), triệu chứng toàn thân (94,9%) cũng thường gặp. Phần lớn người bệnh biểu hiện các triệu chứng này ở mức độ nhẹ và vừa. Kết luận: Rối loạn lo âu là bệnh lý thường gặp đi kèm với rung nhĩ, triệu chứng kích thích thần kinh thực vật là triệu chứng rất phổ biến và cần lưu ý ở nhóm người bệnh này.

Theo Hiệp hội Tim mạch châu Âu (European Society  of  Cardiology:  ESC),  rung  nhĩ  là  một trong những bệnh lý rối loạn nhịp phổ biến nhất, hiện nay ước tính tỷ lệ rung nhĩ ở người trưởng thành  là  2-4%, và con số này được dự đoán sẽ tăng lên gấp 2-3 lần trong tương lai. Rung nhĩ ảnh  hưởng  rất  lớn  đến  chất  lượng  cuộc  sống, gánh  nặng  bệnh  tật  của  cộng  đồng1,2. Triệu chứng lo âu thường gặp ở người bệnh rung nhĩ, tỷ lệ chiếm tới 38%3, các yếu tố liên quan đến tỷ lệ này là tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thời gian phát hiện bệnh rung nhĩ. Khi  xuất  hiện  cùng  với  rung  nhĩ,  các  triệu chứng lo âu thường để lại nhiều hậu quả trên người bệnh. Nhiều nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng các stress có thể làyếu tố thúc đẩy cơn rung nhĩ kịch phát4, yếu tố làm tăng nặng tình trạng bệnh rung nhĩ.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02194

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836