ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ SINH HỌC TẠI VẾT THƯƠNG MẠN TÍNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU TỰ THÂN

ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ SINH HỌC TẠI VẾT THƯƠNG MẠN TÍNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU TỰ THÂN
Phạm Minh Quyết1, Nguyễn Tiến Dũng1
Đoàn Thị Hằng2, Đinh Tiến Chung1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm 04 chỉ số EGF, VEGF, GAGs, Hydroxyproline (Hyd) tại chỗ vết thương mạn tính (VTMT) được điều trị bằng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP).
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, so sánh trước – sau trên 30 bệnh nhân (BN) có VTMT đang điều trị tại Trung tâm Liền vết thương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.
Kết quả: Các chỉ số tăng rõ rệt qua các thời điểm nghiên cứu, p < 0,05 – 0,01. EGF ở sau tiêm một tuần và VEGF sau tiêm hai tuần có mối tương quan thuận với số lượng tiểu cầu (lần lượt r = 0,522 và r = 0,398, p < 0,01), VEGF sau tiêm một tuần tương quan thuận với số lượng hồng cầu (r = 0,412, p < 0,05) và tương quan nghịch với số lượng tế bào viêm tại chỗ vết thương (r = – 0,397, p < 0,05). Kết luận: PRP làm tăng rõ rệt các chỉ số EGF, VEGF, GAGs, Hydroxyproline. Số lượng tiểu cầu có tương quan thuận với EGF và VEGF. VEGF có tương quan thuận với số lượng hồng cầu và tương quan nghịch với tình trạng viêm tại vết thương.

Vết thương mạn tính có tỷ lệ mắc từ 1 – 2% dân số tại các quốc gia phát triển và ngày càng gia tăng cùng với sự gia tăng số lượng người cao tuổi và các bệnh lý nền [9]. Điều trị VTMT thường phức tạp, kéo dài, tốn kém và đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên ngành nội khoa, ngoại khoa khác nhau và vẫn được coi là một thách thức của y học. Vết thương tồntại kéo dài gây đau đớn và dẫn tới những rối loạn toàn thân, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nghiên cứu liệu pháp điều trị mới, đơn giản, hiệu quả, giảm thời gian và tiết kiệm chi phí điều trị cho BN là yêu cầu cấp thiết của ngành Y tế. Một xu hướng hiện nay đang được tập trung nghiên cứu và ứng dụng là sử dụng PRP để điều trị VTMT.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00054

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890