ĐẶC ĐIỂM NHÂN CÁCH BỆNH CỦA CO GIẬT CHỨC NĂNG

ĐẶC ĐIỂM NHÂN CÁCH BỆNH CỦA CO GIẬT CHỨC NĂNG
Đinh Việt Hùng1, Hoàng Xuân Cường2
1 Bệnh viện Quân y 103-Học viện Quân y
2 Học viện Quân y
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng và nhân cách ở bệnh nhân co giật chức năng. Phương pháp nghiên cứu: Phân tích về đặc điểm lâm sàng và nhân cách ở 51 bệnh nhân co giật chức năng được điều trị tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103. Kết quả nghiên cứu: Lâm sàng của bệnh nhân co giật chức năng rất đa dạng và phong phú.  Một tỷ lệ cao bệnh nhân rối loạn phân ly có xu hướng nhân cách không ổn định (82,41%) và 63,89% bệnh nhân xu hướng nhân cách hướng ngoại theo trắc nghiệm tâm lý Eysenck. Ngoài ra bệnh nhân có thang trầm cảm (68,63%), thang nghi bệnh (62,75%) và thang phân ly (56,86%) theo trắc nghiệm tâm lý MMPI. Do vậy có thể sử dụng trắc nghiệm tâm lý Eysenck và MMPI làm tài liệu tham khảo để đánh giá tính cách phân ly ở bệnh nhân RLPL vận động và cảm giác. Kết luận: Kết quả nghiên cứu này đưa ra gợi ý rằng trắc nghiệm tâm lý Eysenck và MMPI là phương pháp dùng để đánh giá tính cách phân ly ở bệnh nhân co giật chức năng.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00759

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Rối loạn phân ly là một rối loạn chứcnăng có liên quan chặt chẽ với sang chấn tâm lý và nhân cách người bệnh. Trong đó co giật chức năng chiếm tỷ lệ cao dao động từ 0,023-0,058%  dân số do tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa…Bệnh cảnh lâm sàng co giật chức năng rất đa dạng và phong phú gây khó khăn cho chẩn đoán và điều trị. Ở nước ta việc nghiên  cứu  về  co  giật  chức  năng  chưa  đươc đồng bộ và hệ thống. Việc chẩn đoán và nhận biết sớm các nét tính cách của co giật chức năng góp phần nâng cao việc điều trị và phòng bệnh. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu với mục tiêu: Mô tả đặc điểm nhân cách bệnh của co giật chức năng.