ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VI KHUẨN ENTEROBACTERALES KHÁNG CARBAPENEM MANG GEN MÃ HÓA CARBAPENEMASE TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 (2015 – 2019)

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VI KHUẨN ENTEROBACTERALES KHÁNG CARBAPENEM MANG GEN MÃ HÓA CARBAPENEMASE TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 (2015 – 2019)
Hà Thị Thu Vân1, Nguyễn Thái Sơn1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định sự phân bố và các loại tổ hợp gen kháng thuốc kháng sinh của Enterobacterales kháng carbapenems (CRE) mang gen mã hóa carbapenemase tại Bệnh viện Quân y 103 giai đoạn 2015 – 2019. Đối tượng và phương pháp: Các chủng Enterobacterales được phân lập tại Khoa Vi sinh, Bệnh viện Quân y 103 từ 1/2015 – 6/2019. Lấy bệnh phẩm, nhuộm soi, nuôi cấy phân lập, xác định loài theo hướng dẫn của WHO. Thực hiện kháng sinh đồ theo hướng dẫn của Viện các Tiêu chuẩn về Lâm sàng và Xét nghiệm (CLSI). Xác định sự có mặt của các gen kháng thuốc bằng kỹ thuật giải trình tự toàn bộ hệ gen thế hệ mới. Kết quả: 1.063 chủng Enterobacterales được phân lập trong thời gian nghiên cứu, trong đó 84 CRE mang gen mã hóa carbapenemase (7,90%). Trong đó, cao nhất là K. pneumonia (21,32%), Klebsiella spp. (7,60%), E. coli (2,88%). Tỷ lệ Enterobacterales mang gen mã hóa carbapenemase từ năm 2015 – 2018 lần lượt là 2,21%, 3,24%, 13,54%, 11,53%, tỷ lệ này cao ở Khoa Hồi sức (20,21%), Khoa Ngoại (5,94%), các Khoa Nội (3,94%), Khoa Truyền nhiễm (5,41%). Có sự khác nhau về tỷ lệ mang gen kháng theo bệnh phẩm: Hô hấp (24,41%), nước tiểu (9,47%), khoang vô trùng (3,53%), máu (4,45%), mủ (6,29%) (p < 0,0001). Kiểu gen blaNDM chiếm tỷ lệ cao nhất (61,46%), blaKPC-2 (26,04%), bla OXA-48 (12,50%). Có 12/84 chủng mang kết hợp 2 gen kháng carbapenem và đều có blaNDM. Phân lập được 2 chủng Enterobacterales mang tổ hợp gen mới (blaNDM-5 + blaOXA-484). Đây là lần đầu tiên phân lập được chủng vi khuẩn đường ruột mang tổ hợp gen kháng này tại Việt Nam. Kết luận: Tỷ lệ Enterobacterales mang gen mã hóa carbapenemase có xu hướng tăng dần theo thời gian và có sự khác biệt giữa các khoa phòng, bệnh phẩm.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00076

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890