ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN HÀNH VI Ở TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ MẮC TÁO BÓN CHỨC NĂNG

ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN HÀNH VI Ở TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ MẮC TÁO BÓN CHỨC NĂNG
Trần Thị Nương1, Nguyễn Thị Thanh Mai2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm rối loạn hành vi ở trẻ tự kỷ đồng mắc táo bón chức năng (TBCN).
Đối tượng và phương pháp: Trẻ từ 2 – 5 tuổi, bao gồm 40 trẻ tự kỷ đồng mắc TBCN và 85 trẻ tự kỷ tương đồng về tuổi, giới tính nhưng không mắc TBCN. Những người chăm sóc trẻ tự kỷ được phỏng vấn với thang đo hành vi lặp lại (Behavior Scale – Revised – RBS-R) và bảng liệt kê hành vi bất thường của Aberant (Aberant Behavior Checklist – ABC). So sánh tần suất và mức độ rối loạn hành vi giữa hai nhóm trẻ. Kết quả: Có sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ các hành vi rập khuôn và hành vi kích thích giữa hai nhóm. Mức độ của các nhóm hành vi lặp lại và hành vi bất thường khác ở nhóm trẻ tự kỷ mắc TBCN tăng rõ rệt so với nhóm trẻ tự kỷ không mắc TBCN.
Kết luận: Cần chẩn đoán và điều trị sớm TBCN nhằm hạn chế mức độ trầm trọng của các rối loạn hành vi ở trẻ tự kỷ

Rối loạn phổ tự kỷ (RLPTK) – Autism Spectrum Disorder, gọi rút gọn là “tự kỷ”, theo phân loại của Hội Tâm thần học Hoa Kỳ, là một rối loạn kéo dài suốt cuộc đời, biểu hiện chung là những khiếm khuyết về tương tác xã hội, giao tiếp và những hành vi lặp lại dạng định hình, thu hẹp, rập khuôn [2]. Bên cạnh những biểu hiện đặc trưng, trẻ mắc tự kỷ còn đồng mắc nhiều rối loạn, làm suy giảm trầm trọng khả năng thích ứng và chất lượng cuộc sống. Rối loạn dạ dày – ruột là một rối loạn đồng mắc phổ biến ở trẻ tự kỷ, chiếm từ 9 – 91% [3], trong đó TBCN là rối loạn thường gặp nhất (78,5%).

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00064

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890