ĐẶC ĐIỂM TRIỆU CHỨNG VẬN ĐỘNG VÀ NGOÀI VẬN ĐỘNG CỦA BỆNH NHÂN PARKINSON

ĐẶC ĐIỂM TRIỆU CHỨNG VẬN ĐỘNG VÀ NGOÀI VẬN ĐỘNG CỦA BỆNH NHÂN PARKINSON.Mục tiêu: Tìm hiểu một số đặc điềm triệu chứng vận động và ngoài vận động của bệnh nhân Parkinson tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Đôi tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, 173 bệnh nhân được khám lâm sàng và được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson theo tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh Parkinson của Ngân hàng Não của Hội Parkinson Vương qụốc Anh (UDPDSBB). Kết quà: Run là triệu chứng rối loạn vận động thường gặp nhất với tì lệ là 96,1%, có 86,1% bệnh nhân ở thệ điền hình. Rối loạn ngoài vận động thường gặp nhất là rối loạn thần kinh thục vật (57,2%) và roi loạn giấc ngủ (25,6%). Kết luận: Biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân Parkinson rất đa dạng, cần có nhiều nghiên cứu sâu hơn để tìm hiểu các đặc điểm của bệnh để xây dựng chiến lược điều trị hợp lý, giúp cải thiện chat lượng cuộc sống cho bệnh nhân Parkinson.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2019.00355

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Chẩn đoán bệnh Parkinson chủ yếu dựa vào lâm sàng vì vậy chẩn đoán chính xác bệnh thực sự là một vấn đề khó nhất là ờ giai đoạn sớm và khi các triệu chứng khởi phát không điển hình hoặc là các triệu chứng ngoài vận động. Nắm vững các triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán sórn tránh bỏ sót chẩn đoán,từ đó điều trị đúng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân Parkinson là mong muôn của các bác sĩ lâm sàng. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đặc điểm triệu chứng vận động và ngoài vận động của bệnh nhân Parkinson" với mục tiêu mô tả các triệu chứng lâm sàng thường gặp cùa bệnh nhân Parkinson.
ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
1.    Đối tượng nghiên cứu
Các bệnh nhân chẩn đoán mắc bệnh Parkinson theo tiêu chuẩn cùa Ngân hàng não hội Parkinson Vưomg quốc Anh (UKPDSBB/ United Kingdom Parkinson's Disease Society Brain Bank, đang được khám và điều trị tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương từ tháng 1/2013 đển tháng 12/2014.
2.    Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Các bệnh nhân Parkinson đưọ’c khám bệnh và làm bệnh án theo mâu bệnh ận nghiên cứu bao gồm: khám kiểm tra toàn diện về nội khoa, thần kinh, tâm thần, làm các xét nghiệm cận lâm sàng, số liệu được xử trí bằng phần mềm SPSS 15.0.