Đặc điểm và kết quả điều trị bỏng lửa gas

Đặc điểm và kết quả điều trị bỏng lửa gas.
Ngô Tuấn Hưng1, Ngô Minh Đức1, Nguyễn Như Lâm1
1 Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt

Nghiên cứu này tìm hiểu đặc điểm và kết quả điều trị của 778 bệnh nhân bỏng lửa gas tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia giai đoạn năm 2015 – 2019. Kết quả cho thấy, bỏng lửa gas chiếm 16,59% tổng số bệnh nhân bỏng lửa. Bệnh nhân chủ yếu là người lớn (87,02%) và nam giới (76,22%), cư trú ở vùng nông thôn cao hơn thành thị (68,12% so với 31,88%). Nghề nghiệp chủ yếu là lao động tự do (37,92%), nông dân (25,32%) và công nhân (17,22%). Vị trí bỏng hay gặp là ở chi trên (91,52%), đầu mặt cổ (76,48%) và chi dưới (75,75%). Bỏng hô hấp chiếm 5,91%, bỏng sâu 25,45%, chấn thương kết hợp 2,31% và bỏng mắt 1,54%. Tỷ lệ tử vong là 7,33%. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy tuổi, diện tích bỏng, diện tích bỏng sâu, bỏng hô hấp là những yếu tố độc lập dự báo tử vong.

Khí gas với ưu điểm cho nhiệt lượng cao, sạch với môi trường, được sử dụng ngày càng rộng rãi cho các mục đích sản xuất, sinh hoạt, nấu nướng ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Nhưng mặt trái của nó là tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn do tai nạn cháy nổ, mà nguyên nhân chủ yếu do bất cẩn trong quá trình vận hành, chủ quan trong công tác an toàn của người sử dụng. Trên thế giới, tỷ lệ bỏng liên quan đến khí gas.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01975

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836