Đặc điểm và vai trò tiên lượng của nồng độ Triglyceride huyết thanh ở bệnh nhân bỏng nặng

Đặc điểm và vai trò tiên lượng của nồng độ Triglyceride huyết thanh ở bệnh nhân bỏng nặng
Nguyễn Như Lâm1, Nguyễn Hải An1, Ngô Tuấn Hưng1, Phan Quốc Khánh2
1 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác
2 Bệnh viện Quân y 4/QK 4
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu này tìm hiểu sự thay đổi và vai trò tiên lượng của nồng độ Triglyceride (TG) huyết thanh ở bệnh nhân (BN) người lớn bỏng nặng.
Kết quả cho thấy: Tỷ lệ bệnh nhân có tăng TG huyết thanh (≥ 2mmol/l), nồng độ TG huyết thanh tăng dần đạt cao nhất ngày 14 sau bỏng (52,5%; 2,5 ± 0,2mmol/l; p < 0,05). Nồng độ TG huyết thanh cao hơn đáng kể ở các bệnh nhân có diện tích bỏng sâu > 20% diện tích cơ thể và bệnh nhân tử vong ở ngày 7 và 14 sau bỏng, ở bệnh nhân có biến chứng và tử vong. Có mối liên quan thuận mức độ chặt chẽ giữa nồng độ TG huyết thanh với tử vong tại thời điểm ngày thứ 14 (r = 0,64) và 21 (r = 0,63) sau bỏng. Đồng thời, nhóm tăng TG có nguy cơ tử vong cao gấp 7,6 lần so với nhóm còn lại.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02013

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836