Đánh giá các biến chứng và di chứng trên bệnh nhân cắt thanh quản bán phần tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Đề cương luận văn thạc sĩ y học Đánh giá các biến chứng và di chứng trên bệnh nhân cắt thanh quản bán phần tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.Ung thư thanh quản là bệnh lý khối u ác tính xuất phát từ các tế bào thuộc cấu trúc thanh quản, là loại ung thư thường gặp ở vùng đầu mặt cổ, có chiều hướng ngày càng tăng chiếm tỷ lệ khá cao, gần 25% trong các ung thư đầu cổ, chiếm 1.1% trong các ung thư, đứng hàng thứ 5 trong các ung thư ở nam giới [1], [2].
Trên thế giới, theo thống kê năm 2012 có khoảng 156877 ca mới mắc, tương ứng với tỉ lệ 1,1 người/ 100000 dân và có khoảng 83376 trường hợp tử vong do căn bệnh này tương ứng 1,0 người /100000 dân. Nhóm tuổi hay gặp nhất từ 40 tuổi đến 70 tuổi. Thuốc lá và rượu được xem như là yếu tố nguy cơ chính của ung thư thanh quản.Tại bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương hàng năm có khoảng 150 trường hợp mắc mới đến khám và điều trị [3],[4],[5],[6],[7].

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2022.00360

Giá :

100.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Điều trị ung thư thanh quản theo kinh điển làm thay đổi chức năng thở, phát âm không theo đường sinh lý tự nhiên. Còn phẫu thuật cắt thanh quản bán phần trong điều trị ung thư giai đoạn sớm giúp bệnh nhân sau khi phẫu thuật vẫn bảo tồn được chức năng thở, phát âm theo đường sinh lý tự nhiên sau khi cắt gần toàn bộ thanh quản. Nhiều phương pháp phẫu thuật bảo tồn thanh quản khác nhau đã được nghiên cứu và phát triển[8]. Tuy nhiên, cắt thanh quản bán phần là đại phẫu, thường gặp ở người lớn tuổi, có nhiều bệnh lý kèm theo, dễ xảy ra biến chứng trong và sau phẫu thuật, có thể để lại các di chứng. Việc chăm sóc hậu phẫu, phát hiện và xử trí kịp thời biến chứng là vấn đề quan trọng.
Đến nay, vẫn còn rất ít các đề tài nghiên cứu đánh giá về các biến chứng, di chứng của phẫu thuật này, vì vậy để đánh giá một cách đầy đủ hơn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá các biến chứng và di chứng trên bệnh nhân cắt thanh quản bán phần tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương” với hai mục tiêu sau:
1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư thanh quản có chỉ định cắt thanh quản bán phần.
2. Đánh giá các biến chứng và di chứng thường gặp ở nhóm bệnh nhân sau cắt thanh quản bán phần

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ    1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN    3
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu    3
1.1.1. Trên thế giới    3
1.1.2. Ở Việt Nam    5
1.2. Giải phẫu thanh quản    6
1.2.1. Phân vùng và ứng dụng    6
1.2.2. Các khoang của thanh quản    9
1.2.3. Mạch máu của thanh quản    10
1.2.4. Dẫn lưu bạch huyết thanh quản    10
1.2.5. Thần kinh chi phối thanh quản    11
1.3. Ung thư thanh quản    12
1.3.1. Dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ    12
1.3.2. Lâm sàng    13
1.3.3. Cận lâm sàng    15
1.3.4. Mô bệnh học của ung thư thanh quản    15
1.3.5. Hướng lan truyền trong ung thư thanh quản    16
1.3.6. Phân loại TNM trong ung thư thanh môn theo AJCC 2010    17
1.3.7. Chẩn đoán    17
1.3.8. Về điều trị    18
1.3.9. Biến chứng và di chứng sau cắt thanh quản bán phần    21
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    22
2.1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên cứu    22
2.1.1. Địa điểm nghiên cứu    22
2.1.2. Thời gian nghiên cứu    22
2.1.3. Đối tượng nghiên cứu    22
2.2. Phương pháp nghiên cứu    22
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu    22
2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu    22
2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu    23
2.2.4. Các biến số nghiên cứu    23
2.2.5. Xử lý và phân tích kết quả    25
2.2.6. Đạo đức nghiên cứu    25
CHƯƠNG 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    26
3.1. Đặc điểm chung    26
3.1.1. Tuổi và giới    26
3.1.2. Nghề nghiệp    26
3.1.3. Trình độ học vấn    26
3.1.4. Yếu tố nguy cơ    27
3.2. Đặc điểm lâm sàng    27
3.2.1. Triệu chứng cơ năng    27
3.2.2. Triệu chứng thực thể    28
3.3. Đặc điểm cận lâm sàng    29
3.3.1. Siêu âm vùng cổ    29
3.3.2. Cắt lớp vi tính    29
3.4. Biến chứng    30
3.4.1. Biến chứng    30
3.4.2. Di chứng    30
Chương 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN    31
4.1 Đặc điểm chung    31
4.2 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng    31
DỰ KIẾN KẾT LUẬN    32
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG

Hình 1.1.     Thanh quản nhìn từ trước và sau    6
Hình 1.2.     Phân vùng thanh quản theo bệnh học    7
Hình 1.3.     Sơ đồ cấu trúc của các khoang thanh quản     9
Hình 1.4.     Dẫn lưu bạch huyết     10
Hình 1.5.     Các hướng lan tràn của khối u thượng thanh môn    16
Hình 1.6.     Hướng lan tràn của khối u thanh môn    16
Hình 1.7.     Tạo hình thanh quản theo Piquet    20
Bảng 3.1.     Phân bố theo tuổi và giới    26
Bảng 3.2.    Phân bố nghề nghiệp    26
Bảng 3.3     Phân bố trình độ học vấn    26
Bảng 3.4     Yếu tố nguy cơ    27
Bảng 3.5      Các triệu chứng cơ năng    27
Bảng 3.6     Thời gian xuất hiện triệu chứng trước khi đến viện    27
Bảng 3.7     Đặc điểm trên soi bằng optic 70 và bằng soi trực tiếp    28
Bảng 3.8     Phân loại hạch cổ trên lâm sàng    28
Bảng 3.9     Phân bố hạch trên siêu âm vùng cổ    29
Bảng 3.10.     Hạch trên cắt lớp vi tính    29
Bảng 3.11.     Biến chứng    30
Bảng 3.12.     Di chứng    30