ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY-THỰC QUẢN BẰNG BỘ CÂU HỎI QOLRAD

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY-THỰC QUẢN BẰNG BỘ CÂU HỎI QOLRAD
Phạm Thị Phương Thanh1, Vũ Văn Khiên2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện TW Quân đội 108
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: (1) Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh trào ngược dạ dày – thực quản (TNDDTQ) bằng bộ câu hỏi QOLRAD. (2) Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh TNDDTQ. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 323 người bệnh TNDDTQ đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 07-12/2021. Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân TNDDTQ theo bộ câu hỏi QOLRAD. Kết quả: TNDDTQ ảnh hưởng nhiều nhất đến các lĩnh vực sau: Sức sống (3,75± 1,60),  ăn/uống (4,59±1,46), rối loạn giấc ngủ (4,83±1,71), cảm xúc (5,43±1,43), và thể chất/xã hội (6,09±1,08). Các yếu tố: tuổi với lĩnh vực rối loạn giấc ngủ, BMI với tình trạng ăn/uống, thời gian mắc TNDDTQ với lĩnh vực sức sống, đặc điểm kinh tế và số bữa ăn trong ngày với hầu hết các lĩnh vực chất lượng cuộc sống liên quan có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Kết luận: Bộ câu hỏi QOLRAD có độ tin cậy và có ý nghĩa trong đánh giá tác động của TNDDTQ đến chất lượng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ở bệnh nhân TNDDTQ.

Trào   ngược   dạ   dày -thực   quản (Gastroesophageal reflux disease: GERD) là một trong  những  bệnh  phổ  biến  trên  thế  giới  và không ngừng gia tăng ở các nước châu Á. Bệnh nhân có các biểu hiện tại tại thực quản (nóng rát sau xương ức, ợ nóng…) và/hoặc biểu hiện ngoài thực quản (nuốt khó, nuốt vướng, đau ngực, ho kéo dài, hen phế quản).,1Những triệu chứng này làm giảm “chất lượng cuộc sống” (Quality of life: QOL).2Nhiều thang đo chất lượng cuộc sống (CLCS) được xây dựng bởi các tác giả Anh, Pháp, Hoa Kỳ đã giúp đo lường CLCS của người bệnh TNDDTQnhư  SF-36,    EQ-5D,    PGWBI,    GERD-HRQL, QOLRAD…  Trong  đó  bộ  câu  hỏi  QOLRAD  (QOL questionnaire  in  reflux  and  dyspepsia)  là  một trong những thang đo hỗn hợp thường được sử dụng để đánh giá CLCS ở bệnh nhân bị TNDDTQ2Tại Việt Nam, đã có nhiều nghiên cứu trước đây về bệnh TNDDTQ nhưng chủ yếu tập trung vào  dịch  tễ  học,  chẩn  đoán,  điều  trị  hay  kiến thức của người bệnh về bệnh. Các nghiên cứu về CLCS của người bệnh TNDDTQ còn khá hạn chế đặc biệt là việc sử dụng thang đo QOLRAD. Vì vậy chúng tôi thực hiện  nghiên  cứu này với  2 mục tiêu: (1) Đánh giá chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân TNDDTQ bằng bộ câu hỏi QOLRAD. (2) Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến CLCS ở bệnh nhân TNDDTQ.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02223

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836