Đánh giá chất lượng nước dùng cho sinh hoạt được kiểm nghiệm tại viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh 2014

Đánh giá chất lượng nước dùng cho sinh hoạt được kiểm nghiệm tại viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh 2014

tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Văn Trí, Vương Xuân Vân, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Lệ Hồ, Phẩm Minh Thu, Nguyễn Thanh Hương, Võ Minh Thành, Hoàng Thị Thu Hương, Phạm Kim Chi, Trần Quang Đạt, Trương Thị Thúy Lan, Nguyễn Duy Anh, Cao Thị Bình, Phạm Vũ Cao Sơn, Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Cao Hữu Nghĩa
Tóm tắt:
Trong năm 2014, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã thu thập và kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật và hóa lý của các mẫu nước giếng và nước sau xử lý do khách hàng mang đến, bao gồm các hộ dân và công ty xử lý nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, tỷ lệ nhiễm vi sinh vật (Coliforms và E.coli) là 18,1% (390/2.160 mẫu). Mẫu nước không đạt tiêu chuẩn hóa lý là 42,3% (1.217/2.876 mẫu), chủ yếu là do pH và sắt nằm ngoài giới hạn cho phép

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890