Đánh giá đáp ứng tải lượng vi rút HIV và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân HIV/AIDS điều trị tại bệnh viện Bạch Mai từ 2012 – 2015

Đánh giá đáp ứng tải lượng vi rút HIV và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân HIV/AIDS điều trị tại bệnh viện Bạch Mai từ 2012 – 2015
Tác giả: Trương Thái Phương, Lê Thị Ngân, Lê Trung Dũng, Đỗ Duy Cường, Vũ Tường Vân
Tóm tắt:
Nghiên cứu thuần tập được tiến hành nhằm đánh giá đáp ứng vi rút học và xác định các yếu tố liên quan đến ức chế vi rút ở các bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị thuốc kháng vi rút (ART) tại Bệnh viện Bạch Mai từ 4/2012 – 4/2015. Kết quả cho thấy tại thời điểm trước điều trị, tỉ lệ bệnh nhân ở giai đoạn lâm sàng 3 và 4 lần lượt là 12,13% và 35,41%. Trong đó, tỉ lệ bệnh nhân có HIV tiến triển với số lượng tế bào CD4<200 tế bào/mm3 chiếm tới 62,3%. Sau 6 tháng điều trị, trung vị TLVR đã giảm rõ rệt từ 5,04 Log10 bản sao/mL xuống mức <1 Log10 bản sao/mL, tương đương dưới ngưỡng phát hiện (<20 bản sao/mL) và tiếp tục duy trì ở mức này tại các thời điểm từ 12 – 36 tháng. Tại thời điểm 36 tháng sau điều trị, có tới 90,28% được ghi nhận TLVR ở dưới ngưỡng phát hiện. Các yếu tố liên quan đến đáp ứng điều trị tốt về TLVR bao gồm nữ giới, BMI bình thường, giai đoạn lâm sàng 1 & 2 và CD4>200 tế bào/mm3 tại thời điểm trước điều trị. Kết quả nghiên cứu gợi ý việc theo dõi bệnh nhân thường quy bằng xét nghiệm đo TLVR có hiệu quả cao trong xác định ức chế vi rút và đáp ứng được mục tiêu 90 – 90 – 90 mà Việt Nam đặt ra.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890