Đánh giá định lượng nguy cơ ngộ độc thực phẩm do Staphylococcus aureus khi học sinh ăn thịt lợn và trứng gia cầm

Đánh giá định lượng nguy cơ ngộ độc thực phẩm do Staphylococcus aureus khi học sinh ăn thịt lợn và trứng gia cầm bị nhiễm ở trường tiểu học tại Hà Nội
Tác giả: Nguyễn Thị Giang*, Lưu Quốc Toản, Phạm Thế Hải, Phạm Xuân Đà
Tóm tắt:
Đánh giá định lượng nguy cơ ngộ độc thực phẩm là một cách tiếp cận mới cần được áp dụng trong quản lý giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng cách tiếp cận trên để đánh giá nguy cơ ngộ độc do Staphylococcus aureus trong bếp ăn tập thể ở các trường tiểu học tại Hà Nội, kết hợp với phương pháp nghiên cứu điều tra cắt ngang, lấy mẫu thực phẩm chín phân tích. Qua áp dụng các tính toán thống kê dựa trên mô phỏng Monte Carlo, đã thu được các kết quả sau: Với mức tiêu thụ thịt lợn bình quân 95,7g/người/ngày và mức độ nhiễm S. aureus trung bình 390 CFU/g thì nguy cơ học sinh bị ngộ độc trung bình là 3,4×10-4; với khoảng tin cậy 90% thì nguy cơ dao động từ 0,15×10-4 – 10,38×10-4. Mức tiêu thụ trứng gia cầm bình quân 15,9 g/người/ngày và mức độ nhiễm S. aureus trung bình 320 CFU/g thì nguy cơ học sinh bị ngộ độc trung bình là 1,4×10-4 ; với khoảng tin cậy 90% thì nguy cơ dao động từ 0,06 x10-4 – 4,24×10-4. Khi ăn cả hai loại trứng và thịt lợn bị nhiễm thì nguy cơ ngộ độc trung bình do S. aureus là 4,85 x 10-4 với khoảng tin cậy 90% nguy cơ dao động từ 0,078×10-4 – 12,08 x 10-4.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890