ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH HAI MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ DẠ DÀY TRƯỚC PHẪU THUẬT

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH HAI MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ DẠ DÀY TRƯỚC PHẪU THUẬT
Kiều Thị Huyền My1,2, Bùi Văn Giang1,2, Cao Văn Chính2,3
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Trung tâm chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện K
3 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá giá trị của kĩ thuật chụp cắt lớp vi tính (CLVT) hai mức năng lượng trong chẩn đoán giai đoạn của ung thư biểu mô dạ dày trước phẫu thuật. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện trên 33 bệnh nhân đã có kết quả giải phẫu bệnh ung thư biểu mô dạ dày qua nội soi sinh thiết, được tiến hành chụp CLVT hai mức năng lượng tưf tháng 8 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022 tại Trung tâm CDHA Bệnh viện K. Kết quả chụp CLVT đánh giá giai đoạn T và N được so sánh với giải phẫu bệnh sau mổ. Nồng độ iodine được đo tại vị trí mô u và hạch thực hiện trên bản đồ iodine, các giá trị này sẽ được chuẩn hóa tương quan với nồng độ iodine trong động mạch chủ (nồng độ iodine chuẩn hóa – nIC). Các kết quả được đánh giá dựa trên phân tích, đối chiều với kết quả giải phẫu bệnh. Kết quả: Độ chính xác chung cho chẩn đoán giai đoạn T với hình ảnh đơn sắc là 75.76% và hình ảnh đa sắc là 57.58%. Không có sự khác biệt về độ chính xác trong chẩn đoán giai đoạn N giữa hai nhóm. Diện tích dưới đường cong (AUC) ở thì động mạch và tĩnh mạch cho giá trị nIC của mô mỡ ngoài thanh mạc lần lượt là 0.923 và 0.881. Với ngưỡng giá trị nIC mô mỡ ngoài thanh mạc ở thì động mạch và tĩnh mạch lần lượt là 0.085 và 0.08, thì độ nhạy và độ đặc hiệu trong chẩn đoán phân biệt giai đoạn T3 và T4 là 85.7% và 91.7%. Kết luận: Hình ảnh đơn sắc giúp làm tăng độ chính xác trong chẩn đoán giai đoạn T so với hình ảnh đa sắc. Giá trị nIC của mô mỡ ngoài thanh mạc giúp chẩn đoán phân biệt giữa giai đoạn T3 và T4, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0.05).

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02098

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836