ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ HUYẾT SẮC TỐ HỒNG CẦU LƯỚI TRONG CHẨN ĐOÁN THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở PHỤ NỮ MANG THAI BA THÁNG ĐẦU

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ HUYẾT SẮC TỐ HỒNG CẦU LƯỚI TRONG CHẨN ĐOÁN THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở PHỤ NỮ MANG THAI BA THÁNG ĐẦU
Phan Thị Cẩm Luyến1, Hà Thị Anh2, Trần Quí Phương Linh3, Nguyễn Đào Phương An3, Quách Ngọc Tường Vi3
1 Đại học Y Dược TP.HCM
2 Đại học Quốc tế Hồng Bàng TP.HCM
3 Bệnh viện Lê Văn Thịnh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Xác định giá trị của huyết sắc tố hồng cầu lưới (Ret-He) trong chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ mang thai ba tháng đầu, thiết lập giá trị ngưỡng cắt và đánh giá độ đặc hiệu, độ nhạy. Nghiên cứu mối tương quan giữa huyết sắc tố hồng cầu lưới với Ferritin huyết thanh trong thiếu máu thiếu sắt. Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 174 phụ nữ mang thai ba tháng đầu đến khám thai tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh từ 12/2021 đến 8/2022. Đối tượng nghiên cứu được tiến hành lấy máu tĩnh mạch làm xét nghiệm công thức máu và Ferritin huyết thanh. Dữ liệu được phân tích so sánh giữa các nhóm bằng giá trị trung vị, khoảng tứ phân vị, đường cong Receiver Operating Characteristic (ROC) và tương quan Spearman. Kết quả: Tình trạng thiếu máu thiếu sắt được xác định khi nồng độ hemoglobin < 11g/dL và Ferritin huyết thanh < 30mg/dL. Phân tích đường cong Receiver Operating Characteristic (ROC) tính được diện tích dưới đường cong là 0,829, với điểm cắt huyết sắc tố hồng cầu lưới 31,3mg/dL có độ nhạy 82,1% và độ đặc hiệu 83,3%. Có mối tương quan thuận giữa nồng độ huyết sắc tố hồng cầu lưới và Ferritin huyết thanh (r=0,652; p<0,001). Kết luận: Nồng độ huyết sắc tố hồng cầu lưới là một chỉ dấu tốt hỗ trợ chẩn đoán sớm thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ mang thai ba tháng đầu. Ngoài ra, nồng độ huyết sắt tố hồng cầu lưới có thể dự báo tốt trong đánh giá lượng sắt dự trữ tại tủy xương thông qua mối tương quan thuận với Ferritin huyết thanh.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02099

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836