Đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao kiến thức và thực hành phòng ung thư cổ tử cung của phụ nữ 15-49 tuổi

Đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao kiến thức và thực hành phòng ung thư cổ tử cung của phụ nữ 15-49 tuổi tại xã Canh Hòa, tỉnh Bình Định
Tác giả: Nguyễn Thị Như Tú, Ngô Văn Toàn, Trương Quang Đạt, Phan Trọng Lân, Nguyễn Thị Thùy Dương, Võ Hồng Phong, Nguyễn Thị Xuân Tâm
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng với chương trình phối hợp truyền thông giáo dục sức khỏe đồng thời cải thiện cung cấp dịch vụ sàng lọc ung thư cổ tử cung (UTCTC) trong 12 tháng nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao kiến thức và thực hành dự phòng UTCTC. Số liệu thu thập bằng bộ câu hỏi phỏng vấn có cấu trúc trước và sau can thiệp trên 600 phụ nữ (PN) độ tuổi (15-49), 300 PN thuộc xã can thiệp (Canh Hòa) và 300 PN thuộc xã chứng (Vĩnh Kim) tại tỉnh Bình Định. Kết quả cho thấy kiến thức của PN tăng lên với hiệu quả can thiệp dao động (17,6% – 68,5%). Tỷ lệ PN khám phụ khoa, sàng lọc bằng Test VIA tăng với hiệu quả lần lượt là 35,7% và 81,4%. Sau can thiệp chỉ có 6 trường hợp (2%) PN được tiêm vắc xin HPV. Sự khác biệt trước và sau can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm chứng có ý nghĩa. Nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng về hiệu quả của chương trình phối hợp đồng bộ giữa tuyên truyền giáo dục sức khỏe nâng cao kiến thức và thực hành về UTCTC, phòng lây nhiễm HPV, lợi ích của khám phụ khoa và sàng lọc UTCTC, lợi ích và hiệu quả của tiêm vắc xin HPV và triển khai cung cấp dịch vụ sàng lọc UTCTC bằng Test VIA tại trạm y tế xã.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890