ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CỘNG HƯỞNG TỪ ĐÀN HỒI GAN TẠI TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CỘNG HƯỞNG TỪ ĐÀN HỒI GAN TẠI TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
Nguyễn Thành Đăng1
1 Trung Tâm Y Khoa Medic, Thành phố hồ chí minh
Mục đích: Đánh giá kết quả bước đầu ở các bệnh nhân đã được làm cộng hưởng từ đàn hồi (MRE -Magnetic Resonance Elastography) gan và so sánh với kết quả siêu âm đàn hồi (FibroScan).
Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Chúng tôi hồi cứu 210 bệnh nhân chụp cộng hưởng từ đàn hồi gan, trong đó có 80 bệnh có làm đồng thời siêu âm đàn hồi bằng phương pháp FibroScan tại Trung Tâm Y Khoa Medic, từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017, tuổi từ 32 đến 71. Tất cả các bệnh nhân được chụp MRE gan với chuỗi xung đàn hồi trên máy GE Signa
explorer 1,5T MRI và siêu âm trên máy FibroScan của EchoSens.
Kết quả: Trong 210 bệnh nhân làm MRE, số bệnh nhân không xơ hóa (F0): 29; xơ hóa nhẹ (F1): 39; xơ hóa đáng kể (F2): 36; xơ hóa tiến triển (F3): 41; xơ gan (F4): 65. Phát hiệu được 12 u gan (5 HCC, 1 FNH, 6 Hemangioma) và 14 nang gan. Trong 80 bệnh nhân làm đồng thời MRE và Fibroscan: thì 9 bệnh nhân F0 trên MRE có 3F0 và 6F1 trên Fibroscan; 12 bệnh nhân F1 trên MRE có 5F1 và 7F2 trên Fibroscan; 20 bệnh nhân F2 trên MRE có 16F2 và 4F3 trên Fibroscan; 15 bệnh nhân F3 trên MRE có 13F3 và 2F4 trên Fibrocsan. 24 bệnh nhân F4 trên MRE có 24F4 trên Fibroscan.
Kết luận: Cộng hưởng từ đàn hồi (MRE) là một kỹ thuật không xâm lấn, an toàn, ít tốn kém và đáng tin cậy để đánh giá mức độ xơ gan. Có thể thực hiện cùng một lúc với MRI tầm soát u gan và làm được ở hầu hết các bệnh nhân bao gồm cả những người có báng bụng hoặc béo phì. Có thể thay thế phương pháp sinh thiết gan không cần thiết, gây nhiều biến chứng.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01869

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836