Đánh giá kết quả điều trị ARV ngay sau chẩn đoán HIV dương tính cho người nghiện chích ma túy tại Thanh Hóa và Thái Nguyên

Đánh giá kết quả điều trị ARV ngay sau chẩn đoán HIV dương tính cho người nghiện chích ma túy tại Thanh Hóa và Thái Nguyên
Tác giả: Nguyễn Hữu Hải, Bùi Đức Dương, Đinh Thị Thanh Thuý, Phạm Quang Lộc, Nguyễn Thị Thuý Vân, Trần Hồng Trâm, Phạm Hồng Thắng, Nguyễn Minh Sang, Amitabh Suthar, Đỗ Thị Nhàn, Nathan Ford, Ying-Ru Lo, Nguyễn Hoàng Long, Lê Minh Giang, Masaya Kato
Tóm tắt:
Nghiên cứu tại hai tỉnh Thanh Hoá và Thái Nguyên khi điều trị ARV ngay cho người nghiện chích ma tuý nhiễm HIV, đồng thời theo dõi tải lượng vi rút, các hành vi nguy cơ trong vòng 12 tháng, duy trì điều trị ARV trước và sau khi can thiệp. Từ 4/2014 đến 7/2015, 287 người nghiện chích ma tuý nhiễm HIV được bắt đầu điều trị ARV ngay. Phần lớn là nam giới (98%), khi bắt đầu điều trị ARV 32% có CD4 cao hơn 350 tế bào/mm3, tải lượng vi rút trung vị 4,8 log10 coppies/ml. Sau 12 tháng, 238 đối tượng (83%) duy trì điều trị ARV, cao hơn ở nhóm có CD4 > 350 tế bào/mm3 so với nhóm có CD4 ≤ 350 tế bào/mm3 (88,2% so với 80,4%), ức chế tải lượng vi rút cũng cao hơn ở nhóm có CD4 > 350 tế bào/mm3 so với nhóm có CD4 ≤ 350 tế bào/mm3 (tương ứng là 94% và 90%). Duy trì điều trị ARV sau 12 tháng khi can thiệp cao hơn đáng kể trước khi can thiệp (83% so với 78%). Hành vi nguy cơ được cải thiện sau 12 tháng khi điều trị ARV ngay như tăng sử dụng bao cao su (90% so với 66,4%), dùng bơm kim tiêm sạch (92,4% so với 90,4%). Điều trị ARV ngay cho người nhiễm HIV nghiện chích ma túy làm tăng khả năng duy trì điều trị và cải thiện các hành vi lây truyền HIV.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890