ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC PHỨC TẠP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT KẾT HỢP CAN THIỆP

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC PHỨC TẠP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT KẾT HỢP CAN THIỆP (PHƯƠNG PHÁP HYBRID) TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC
Nguyễn Tùng Sơn1, Nguyễn Hữu Ước1,2, Phùng Duy Hồng Sơn1,2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị bệnh lý động mạch chủ (ĐMC) ngực phức tạp bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp can thiệp (phương pháp Hybrid) tại Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu thực hiện trên 60 bệnh nhân (BN) có bệnh lý ĐMC ngực phức tạp được điều trị bằng phương pháp Hybrid giai đoạn từ 5/2012 đến 9/2019. Kết quả: Trong tổng số 60 BN, có 52 BN nam (86,67%). Tuổi trung bình 56,95 ± 1,15 (22 – 82) tuổi. Về nguyên nhân gây bệnh, có 27 BN (45,0%) phồng ĐMC ngực; 28 BN (46,7%) lóc ĐMC type B, 2 BN (3,3%) máu tụ trong thành ĐMC cấp tính, 3 BN (5,0%) chấn thương eo ĐMC. Can thiệp cấp cứu xảy ra ở 20 BN (33,3%). Có 5 BN (8,3%) tử vong sau mổ. Các kỹ thuật đã thực hiện: Tất cả BN được đặt stent graft và 15 BN (25,0%) được bắc cầu ĐMC lên động mạch (ĐM) cảnh hai bên, 34 BN (56,7%) bắc cầu ĐM cảnh phải – cảnh trái – ĐM dưới đòn trái, 11 BN (18,3%) bắc cầu ĐM cảnh trái – dưới đòn trái. Thời gian phẫu thuật 2,74 ± 1,10 giờ (1 – 5 giờ), thời gian can thiệp 1,41 ± 0,69 giờ (0,5 – 5 giờ). Biến chứng: Không có BN nào chảy máu phải mổ lại, 2 BN (3,3%) liệt tủy, 2 BN (3,3%) suy thận cấp cần lọc máu, 2 BN (3,3%) tai biến MMN, lóc ngược ĐMC type A có 3 BN (5%), 4 BN (6,67%) nhiễm trùng. Lượng máu mất trung bình là 178,33 ± 179,53 ml (50 – 700 ml). Thời gian nằm viện trung bình 22,8 ± 11,9 ngày (8 – 62 ngày). Theo dõi sau can thiệp 1, 6, 12, 24 tháng, có 01 BN cần can thiệp thì hai và 01 BN phải phẫu thuật lại. Kết luận: Phương pháp Hybrid điều trị bệnh lý ĐMC ngực phức tạp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2012 – 2019 cho kết quả sớm và ngắn hạn là hiệu quả, an toàn.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00078

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890