ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐỒNG THỜI LIÊN MẤU CHUYỂN VÀ DƯỚI MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG NẸP VÍT KHÓA TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐỒNG THỜI LIÊN MẤU CHUYỂN VÀ DƯỚI MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG NẸP VÍT KHÓA TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
Nguyễn Xuân Thùy1,2, Vũ Trường Thịnh1,2, Lâm Văn Long3
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
3 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị gãy đồng thời liên mấu chuyển và dưới mấu chuyển xương đùi ở người trưởng thành bằng nẹp vít khóatại bệnh viện Việt Đức. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu và tiến cứu không đối chứng trên 32 bệnh nhân trưởng thành gãy kín đồng thời liên mấu chuyển và dưới mấu chuyển xương đùi được chỉ định kết hợp xương bằng nẹp vít khóa từ tháng 03 năm 2018 đến tháng 03 năm 2020 tại Bệnh viện Việt Đức. Kết quả: Đa số bệnh nhân ở độ tuổi từ 41 đến 60 tuổi (50%), trong đó nam giới chiếm tỉ lệ cao hơn (71,9%); tai nạn giao sinh hoạt là nguyên nhân dẫn đến chấn thương chiếm tỷ lệ cao nhất (46,9%) và loại tổn thương gãy xương đơn thuần không kèm chấn thương cơ quan lớn kèm theo chiểm tỉ lệ cao nhất (90,6%). Kết quả chungtốt và rất tốt chiếm tỷ lệ cao 84,4%, trung bình là 12,5%, kém là 3,1%. Kết luận: Gãy đồng thời liên mấu chuyển và dưới mấu chuyển xương đùi ở người trưởng thành là tổn thương nặng, ảnh hưởng đến vận động khớp háng. Phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít khóa nhằm nắn chỉnh phục hồi về giải phẫu, cố định ổ gãy vững chắc, tạo điều kiện để tập phục hồi chức năng sớm sau phẫu thuật và mang lại kết quả tốt cho bệnh nhân.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01045

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Đầu  trên  xương  đùi  được  chia  thành  bốn vùng:  (1)  Chỏm  xương  đùi;  (2)  Cổ  xương  đùi; (3) Vùng  mấu  chuyển;  (4)  Vùng  dưới  mấu chuyển. Gãy đồng thời liên mấu chuyển và dưới mấu chuyển thuộc vùng 3 và vùng 4. Đây là loại gãy ngoài khớp1,2.Gãy đồng thời liên mấu chuyển và dưới mấu chuyển  trước  kia  thường  kết  hợp  xương  bằng nẹp uốn vì các loại đinhsử dụng cho vùng này đều có những hạn chế và khó thực hiện. Kết hợp xương bằng nẹp uốn thường không vững do phải uốn nẹp và số lượng vít bắt vào cổ xương đùi bị hạn chế. Một số nẹp như DHS, nẹp gập góc cũng đã được sử dụng nhưng việc nắn chỉnh và kết hợp xương vững cũng gặp nhiều khó khăn do vít nén vào cổ xương đùi có đường kính khá to làm tổn thương xương nhiều. Do vậy có thể làm di lệch thứ phát, chậm liền và thậm chí khớp giả

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Gãy đồng thời liên mấu chuyển và dưới mấu chuyển xương đùi

Tài liệu tham khảo
1. Levy R.N., Capozzi J.D., Mont M.A. “Intertrochanteric hip fractures” Skeletal trauma, W.B. Saunders company,1992, 1443-1484. 
2. Scheerlinck T., Haentjens P., "Fractures de l'extrộmitộ supộrieure du fộmur chez l'adulte", EMC, Appareil locomoteur, Edit Elsevier, Paris, 2003,14-075-A-10. 
3. John C Weinlein. "Intertrochanteric femoral fractures", Mosby Elsevier. Part XV, Campbell's Operative Orthopaedics, 2012, 2737-2755. 
4. Appelt A. et al, "Complications after Intramedullary Stabilization of Proximal Femur Fractures a Retrospective Analysis of 178 Patients", European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 2005, 262-267 
5. Lê Quang Trí, Điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi người già bằng khung cố định ngoài, Luận án Tiến sỹ Y học, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, 2014. 
6. Nguyễn Thanh Phong, Điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi bằng nẹp vít nén ép trượt, Luận án tốt nghiệp chuyên khoa II, Trường Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2003. 
7. Nguyễn Văn Tiến Lưu, Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín liên mấu chuyển xương đùi bằng nẹp vít khóa, Luận văn Bác sỹ chuyên khoa II, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2014. 
8. Hà Phan Thắng, “Đánh giá kết quả điều trị gẫy kín vùng mấu chuyển xương đùi bằng đinh gamma tại Bệnh viện Quân y 354”, 2014 
9. Fernandez P.R. et al, "Effects of Delayed Hip Fracture Surgery onMortality and Morbidity in Elderly Patients", The association of bone andjoint surgeons, Springer, 2010, 3218-3221. 
10. Nguyễn Minh Khôi, “Điều trị phẫu thuật gãy liên mấu chuyển xương đùi ở người cao tuổi bằng nẹp khóa ”, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2011.