ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA CAO DO UNG THƯ HANG MÔN VỊ DẠ DÀY

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA CAO DO UNG THƯ HANG MÔN VỊ DẠ DÀY
Thái Nguyên Hưng1, Bùi Thanh Thiện2
1 Bệnh viện K Trung ương
2 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Xuất huyết tiêu hóa (XHTH) do ung thư hang môn vị dạ dày là một cấp cứu ngoại khoa ngày càng xuất hiện với tỉ lệ cao. Bên cạnh những trường hợp XHTH nhẹ, triệu chứng lâm sàng không rõ ràng, nghèo nàn. Nhiều trường hợp bệnh nhân XHTH đến muộn, mất máu nặng sốc mất máu đòi hỏi phải xử trí cấp cứu, vừa hồi sức vừa mổ. Cắt dạ dày vét hạch là phương pháp chủ yếu trong điều trị ung thư dạ dày (UTDD) tuy nhiên trong những trường hợp bệnh nhân đến muộn, thiếu máu nặng, mạch huyết áp không ổn định sốc mất máu phẫu thuật còn gặp nhiều khó khăn đòi hỏi cắt dạ dày triệt căn hay chỉ cắt dạ dày làm sạch cầm máu. Bởi vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với 2 mục tiêu: (1) Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa cao do ung thư hang môn vị dạ dày. (2)Đánh giá kết quả sớm điều trị  phẫu thuật xuất huyết tiêu hóa cao do ung thư hang môn vị dạ dày. Đối tượng: Tất cả những bệnh nhân (BN) không phân biệt tuổi, giới được chẩn đoán là XHTH do ung thư hang môn vị dạ dày, được điều trị phẫu thuật tại khoa Ngoại Bụng bụng 2 bệnh viện K. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu. Thời gian: Từ tháng 1/20219 đến tháng 5/2021. Kết quả: 46 BN có 34 nam (73,9%) và 12 nữ (26,1%), tuổi trung bình 65,72 ± 10 tuổi (44-84 tuổi). 3/46 BN (6,5%) được mổ cấp cứu. Phẫu thuật triệt căn 87%, phẫu thuật cắt dạ dày cầm máu (làm sạch ) 8,7% và khâu cầm máu 4,3%. Tai biến trong mổ 2,17%,  biến chứng sau mổ 13%, tử vong sau mổ 2,17%. Thời gian điều trị sau mổ trung bình 11,9±2,8 ngày. Kết quả chung: Tốt 40/46 BN ( 86,96%), trung bình 5/46 BN (10,87%), kém 1/46 BN (2,17%). Kết luận: XHTH cao do ung thư hang môn vị dạ dày là một biến chứng nặng mang tính chất cấp cứu nội, ngoại khoa cần điều trị hối sức tích cực trước trong, sau mổ và phẫu thuật kịp thời đúng chỉ định. 100% BN được điều trị phẫu thuật: mổ cấp cứu 6,5%, mổ cấp cứu trì hoãn 6,5%, mổ phiên 87,0%. Phẫu thuật triệt căn 87%, phẫu thuật cắt dạ dày cầm máu (làm sạch) 8,7% và khâu cầm máu 4,3%. Giải phẫu bệnh sau mổ: UTBM tuyến chiếm 86,96%, tế bào nhẫn 13,04%; độ biệt hóa G2 (23,91%), G3 (76,09%), giai đoạn ung thư (theo AJCC) chủ yếu là giai đoạn III (56,52%). Thời gian phẫu thuật trung bình 144± 38,2 phút. Tai biến trong mổ 2,17%, biến chứng sau mổ 13%, tử vong sau mổ 2,17%. Thời gian  điều trị sau mổ  trung bình 11,9±2,8 ngày.

Xuất huyết tiêu hóa (XHTH) cao là một trong các  biến  chứng  chính  của  ung  thư  dạdày (UTDD),  biểu  hiện  lâm  sàng ởnhiều  mức  độkhác  nhau.  Chẩn  đoán  và  điều  trịUTDD  biến chứng chảy máu còn gặp nhiều khó khăn do BN thường  vào  viện  muộn,  khối  u  lớn,  xâm  lấn  các tạng lân cận hoặc kèm theo các biến chứng khác như hẹp  môn  vị,  thủng  bít  dạdày…Cắt  dạdày vét  hạch là phương pháp chủyếu  trong  UTDD tuy  nhiên  trong  những  trường  hợp  BN  đến muộn, thiếu máu nặng, mạch huyết áp không ổn định sốc mất máu phẫu thuật còn gặp nhiều khó khăn đòi hỏi  cắt  dạdày  triệt căn hay chỉcắt  dạdày  làm  sạch  cầm  máu.  Trong  những năm gần đây,tại bệnh viện K sốBN xuất huyết tiêu hóa do UTDD được điều  trịphẫu  thuật ngày càng tăng, tuy nhiên những đặc điểm vềlâm sàng, cận lâm sàng cũng như điềutrịphẫu thuật vẫn còn chưa được  nghiên  cứu  nhiều.  Vì  vậy  chúng  tối  tiến hành nghiên cứu này với 2 mục tiêu:1.Mô  tảđặc điểm  lâm  sàng,  cận  lâm  sàng của  bệnh  nhân  xuất  huyết  tiêu  hóa  cao  do  ung thư hang môn vịdạdày.2.Đánh giá kết quảsớm điều trịphẫu thuật xuất huyết tiêu hóa cao do ung thư hang môn vị dạ dày.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Ung thư dạ dày chảy máu, xuất huyết tiêu hóa cao

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Quang Bộ (2017), Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư dạ dày 1/3 dưới bằng phẫu thuật triệt căn có hóa chất kết hợp, Luận án tiến sĩ, Đại học Huế- Trường đại học Y dược, Huế. 
2. Vũ Hải (2009), Nghiên cứu chỉ định các phương pháp phẫu thuật, hoá chất bổ trợ và đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày tại Bệnh viện K, Luận án Tiến sĩ y học, Học viện Quân y, Hà Nội. 
3. Thái Nguyên Hưng (2020), Đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị xuất huyết tiêu hóa cao, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Bệnh viện K.