ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN VÚ TRIỆT CĂN BIẾN ĐỔI KẾT HỢP TÁI TẠO VÚ CÙNG THÌ BẰNG VẠT DIEP TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN I – II

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN VÚ TRIỆT CĂN BIẾN ĐỔI KẾT HỢP TÁI TẠO VÚ CÙNG THÌ BẰNG VẠT DIEP TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN I – II
Phạm Quang Đạo1, Phạm Thị Việt Dung1, Nguyễn Xuân Hậu1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt tuyến vú triệt căn biến đổi kết hợp tái tạo vú cùng thì bằng vạt DIEP trong điều trị ung thư vú giai đoạn I – II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu, từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2021, 30 bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I- II được phẫu thuật cắt tuyến vú triệt căn biến đổi kết hợp tái tạo vú cùng thì bằng vạt DIEP tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả: Đặc điểm nhóm nghiên cứu: Tuổi trung bình bệnh nhân 44,9 tuổi, 56,7% bệnh nhân ở giai đoạn I và 43,3% bệnh nhân ở giai đoạn II. 20% bệnh nhân được điều trị hoá chất bổ trợ trước. 66,7% bệnh nhân được bảo tồn núm vú. Thời gian phẫu thuật trung bình là 341 phút. Thời gian từ khi phẫu thuật đến ngày truyền hoá chất là 34,68 ngày. 8 bệnh nhân (chiếm 26,67%) gặp biến chứng sớm sau phẫu thuật. 5 bệnh nhân phải mổ lại chiếm 16,7% do nguyên nhân: ứ máu tĩnh mạch vạt, tắc hoàn toàn tĩnh mạch vạt. 2 bệnh nhân phải tháo bỏ vạt hoàn toàn. Biến chứng muộn gặp ở 6 bệnh nhân (chiếm 20%) bao gồm hoại tử mỡ và tự dịch sau mổ. Kết Luận: Tái tạo vú bằng vạt DIEP là một kĩ thuật mới và an toàn khi tạo hình vú bằng vạt tự thân. Tuy nhiên bệnh nhân lựa chọn tạo hình vú gặp một sốbiến chứng, có thể là tháo bỏ vạt.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00805

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Theo  GLOBOCAN  2020, ung thư vú (UTV) là bệnh  ung  thư  gặp  nhiều  nhấtvới  khoảng  2,3 triệu ca mắc mới mỗi năm1. Điều trị đa mô thức trong ung thư ngày càng phát triển, phẫu thuật tạo  hình  vú  được  áp  dụng  để  cải  thiện  chất lượng cuộc sống, đem lại sự tự tin cũng như vẻ đẹp  thẩm  mỹ  cho  người  bệnhmà  không  ảnh hưởng đến các phương pháp điều trị khác như hoá chất, xạ trị2. Sau phẫu thuật cắt tuyến vú triệt căn biến đổi (MRM), bệnh  nhân được tạo hình cùng thì bằng vạt nhánh xuyên động mạch thượng vị sâu dưới (DIEP)là điều trị tối ưu ở các trung  tâm  ung  bướu  lớn  trên  thế  giới.Vì  vậy chúng  tôi  thực  hiện  nghiên  cứu  “Đánh  giá kết quả phẫu thuật cắt tuyến vú triệt căn biến đổi kết hợp tái tạo vú cùng thì bằng vạt DIEP trong điều trị ung thư vú giai đoạn I -II” với hai mục tiêu:1. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư vú được phẫu thuật cắt tuyến vú triệt căn biến đổi kết hợp tái tạo vú cùng thì bằng vạt DIEP2.  Đánh  giá  kết  quả  sớm  phẫu  thuật  cắt tuyến  vú  triệt  căn  biến  đổi  kết  hợp  tái  tạo  vú cùng thì bằng vạt DIEP