ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN TAY BẰNG VẠT CUỐNG LIỀN TẠI CHỖ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN TAY BẰNG VẠT CUỐNG LIỀN TẠI CHỖ
Nguyễn Đức Tiến1, Nguyễn Bắc Hùng2, Phạm Văn Duyệt1
1 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
2 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Vạt tại chỗ là phương pháp được lựa chọn đầu tiên để tạo hình các KHPM NT do vạt đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quá trình tạo hình mà không làm tổn thương thêm ngón tay lành. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng được tiến hành trên 115 bệnh nhân với 130 khuyết hổng phần mềm ngón tay được tạo hình bằng vạt cuống liền tại chỗ tại khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Kết quả: Trong tổng số 130 vạt không có trường hợp nào chảy máu nơi cho và nhận vạt, không có hiện tượng nhiễm khuẩn nơi cho vạt có 4/130 ngón tay bị nhiễm khuẩn nơi nhận vạt, có 10/130 vạt bị hoại tử một phần dưới 1/3 diện tích, có 22/130 vạt có hiện tượng ứ máu tĩnh mạch tạm thời tại vạt. Kết luận: Không có vạt tại chỗ nào là ưu điểm tuyệt đối trong tạo hình khuyết hổng phần mềm ngón tay.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00784

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

gia vào hầu hết các hoạt động trong lao động và trong sinh hoạt hàng ngày, thực hiện chức năng vận động tinh vi và xúc giác tinh tế. Trong khi đó các chấnthương, vết thương bàn ngón tay là tổn  thương  khuyết  hổng  phần  mềm  (KHPM) ngón  tay  là  tổn  thương  thường  gặp.Tuy  vết thương khuyết ổng phần mềm ngóntay ít khi đe dọa  tính  mạng  bênh  nhân  nhưng  nếu  điều  trị không đúng sẽ dẫnđếnmấtchức năngvà biến dạng hình thái của ngón tay.Theo  Robert    W. Beasley [1]: Có 3 yếu tố quan trọng khi lựa chọn vạt tổ chức để tạo hình khuyết hổng phần mềm ngón tay đó là: Bảo tồn được chức năng xúc giác tinh tế của ngón tay, ít làm tổn hại nơi cho vạt và vạt áp dụng có tính khả thi và tin cậy có thể dự đoán được kết quả phẫu thuật.Vạt tại chỗ là phươngpháp được lựa chọn đầu tiên để tạohình các  KHPMNT do vạtđáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quá trình tạo hình mà không làm tổn thương thêm ngón tay lành. Tuy nhiên một tổn thương có thể được tạo hình bằng nhiều phương pháp khác nhau và ngược lại một phương pháp có thể ứng dụng cho một số loại  tổn  thương.  Do  đó  khi  đánh  giá  kết  quả phẫu  thuật  sẽ  giúp  đánh  giá  được  ưu  nhược điểm của từng loại vạt để đưa ra những gợi ý để lựa chọn loại vạt nào cho phù hợp vừa đảm bảo chức năng nơi nhận mà không làm tổn hại nơi cho. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu:“Đánh giá kết quả tạo hình khuyết  hổng  phần  mềm  ngón  tay  bằng  vạt cuống liền tại chỗ”