Đánh giá kết quả thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

Đánh giá kết quả thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
Phan Thị Dung1, Phạm Thị Vân2
1 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
2 Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá kết quả thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Khoa Gây mê hồi sức / Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp năm 2018.
Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 350 người bệnh mổ phiên và cấp cứu từ tháng 03/2018 đến tháng 10/2018.
Kết quả: Trước khi rạch da: Có 9,7% thành viên trong kíp phẫu thuật giới thiệu tên; 95,1% người bệnh được xác nhận lại tên, phương pháp mổ và vị trí rạch da; 97,7% người bệnh được điều dưỡng xác nhận tình trạng vô khuẩn dụng cụ và máy hút, dao mổ điện; 95,4% điều dưỡng kiểm tra gạc và dụng cụ trước khi rạch da; 16% phẫu thuật viên dự kiến những bất thường có thể xảy ra trong cuộc phẫu thuật; 22% phẫu thuật viên tiên lượng thời gian phẫu thuật. Trước khi đóng vết mổ: Có 94,3% điều dưỡng hoàn thành kiểm tra kim, gạc, dụng cụ; 40,9% nhãn bệnh phẩm được đọc to và ghi tên người bệnh.
Kết luận: Áp dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật góp phần tích cực phát hiện những khâu chưa thực hiện đúng để khắc phục sai sót trước, trong và sau phẫu thuật.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01988

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế. Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 về Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 2018. 
2. Ngô Mai Hương, Nguyễn Hải Minh, Lê Thị Thùy Trang, Nguyễn Quốc Hùng, Phan Thị Dung và cs, 2017. Đánh giá kết quả thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Y học thảm họa & Bỏng. 5, 179-188]. 
3. Phạm Đức Mục, 2014. Tổng quan về an toàn người bệnh và xây dựng hệ thống y tế đảm bảo an toàn cho người bệnh. http://hoidieuduong.org.vn/files/1386860661 
4. Huỳnh Thanh Phong. Khảo sát việc thực hiện bảng kiểm an toàn người bệnh trong phẫu thuật và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Nhân Dân 115 thành phố Hồ Chí Minh năm 2018: Trường Đại học Y tế công cộng; 2018]. 
5. Võ Văn Tuấn. Đánh giá kết quả áp dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật. Sở Y tế Khánh Hòa. 2015. 
6. Alex B. Haynes, Thomas G. Weiser, William R. Berry, Stuart R. Lipsitz, Abdel-Hadi S. Breizat, E. Patchen Dellinger, et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and 
Mortality in a Global Population. 
7. WHO. Cẩm nang thực hành Bảng kiểm An toàn Phẫu thuật WHO, 2009