Đánh giá khả năng phát hiện Salmonella trên mẫu thực phẩm có hệ vi sinh vật nền cao bằng phương pháp miễn dịch từ kết hợp nuôi cấy

Đánh giá khả năng phát hiện Salmonella trên mẫu thực phẩm có hệ vi sinh vật nền cao bằng phương pháp miễn dịch từ kết hợp nuôi cấy
Tác giả: Đỗ Thị Kim Yến, Dương Ngọc Diễm, Võ Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Lý Hoàng Ngân, Nguyễn Đỗ Phúc, Nguyễn Thị Nguyệt Thu
Tóm tắt:
Kỹ thuật phân tách miễn dịch từ (IMS) có thể phân tách đặc hiệu và tập trung Salmonella spp. từ dịch tiền tăng sinh khi có sự hiện diện của các loại vi khuẩn khác. IMS giúp cải thiện qui trình phân lập Salmonella từ những mẫu thực phẩm chứa hệ vi sinh vật nền cao. Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh phương pháp nuôi cấy truyền thống để phát hiện Salmonella trong thực phẩm theo ISO 6579:2002 và phương pháp này kết hợp với IMS trên những nền mẫu có độ tạp nhiễm vi sinh vật nền cao. Kết quả khảo sát trên 22 mẫu cho thấy phương pháp nuôi cấy truyền thống kết hợp IMS giúp tăng độ đặc hiệu đồng thời cải thiện khả năng phát hiện Salmonella

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890