ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA TỔN THƯƠNG THẬN CẤP VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ Ở NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA TỔN THƯƠNG THẬN CẤP VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ Ở NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ
Bùi Thị Thu Hà1, Phạm Thái Dũng2
1 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ
2 Học viện Quân Y 103
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá mối liên quan giữa tổn thương thận cấp với một số yếu tố nguy cơ ở người bệnh điều trị tại khoa hồi sức tích cực. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên 273 bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022. Kết quả nghiên cứu: Tuổi trung bình của bệnh nhân có tổn thương thận cấp cao hơn bệnh nhân không có tổn thương thận cấp (58,61 ± 17,88 so với 52,28 ± 18,37, p<0,05). Yếu tố nguy cơ làm xuất hiện tổn thương thận cấp là: Tuổi cao ≥ 65 tuổi ;  SOFA nhập viện > 15, Tiêu cơ vân, Huyết áp trung bình nhập viện < 65 mmHg, CVP thấp < 8 cm H2O với OR(CI 95%) lần lượt là 18,28 (3,09 –52,77), 8,49 (0,98 – 97,61), 2,10 (1,12-3,91), 8,23 (3,56 – 39,01), 5,49 (1,98 – 24,19), p<0,05. Kết luận:  Các yếu tố nguy cơ có khả năng làm tăng  nguy cơ mắc TTTC và tăng tỷ lệ tử vong ở người bệnh điều trị tại khoa HSTC gồm: Tuổi ≥ 65 tuổi, điểm SOFA Nhập viện > 15 điểm, có tiêu cơ vân, sốc, HATB < 65 mmHg, CVP nhập viện thấp dưới 8cm H2O, lượng HST < 90g/L. Các yếu tố nguy cơ này có  giá trị trong việc tiên lượng tử vong ở bệnh nhân điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

Cũng như tỷ lệ tử  vong cao, với nhiều nguyên nhân như thiếu dịch, nhiễm khuẩn, đặc biệt là sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, sốc chấn thương, sử  dụng  thuốc  độc  với  thận,  tụt  huyết  áp  kéo dài,  tiêu  cơ  vân,  ngộ  độc  cấp…Trong  thực  tế lâm sàng, người bệnh có thể có nhiều nguy cơ và nguyên nhân tổn thương thận cấp cùng lúc. Tùy thuộc vào định nghĩa được sử dụng và quần thể được tiến hành nghiên cứu mà tỷ lệ mắc AKI ở khoa điều trị tích cực dao động từ 20% đến 50% [1]. Ở Việt Nam, đã có các nghiên cứu về tổn thương thận cấp ở một số nhóm bệnh nhân hồi sức cho thấy tỉ lệ tổn thương thận cấp chung ở hồi sức tích cực là 42.3%[2]. Chẩn đoán sớm tổn thương  thận  cấp  từ  giai  đoạn  nguy  cơ  tới  giai đoạn tổn thương hoặc suy, từ đó đưa ra các can thiệp điều trị phù hợp, giúp cải thiện tiên lượng của các bệnh nhân tổn thương thận cấp. Để xác định chẩn đoán sớm và hạn chế mức độ tử  vong  do  tổn  thương  thận  cấp,  cần  xác  định nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ, điều trị kịp thời. Khoa Hồi sức tích cực -Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ là khoa có điều trị nhiều bệnh  nhân nặng với các kỹ thuật hiện đại như lọc máu liên tục,  PiCCO, tim phổi  nhân  tạo ECMO…Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào về đánh giá mối liên quan giữa tổn thương thận cấp và các yếu tố nguy cơ ở tại bệnh viên đa khoa tỉnh Phú Thọ. Vì vậy, đề tài được tiến hành nhằm mục tiêu:  Đánh giá mối liên quan giữa tổn thương thận cấp với một số yếu tố nguy cơ ở người bệnh điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02088

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836