Đánh giá một số yếu tố nguy cơ tái phát, di căn của ung thư dạ dày được điều tri triệt căn tại bệnh viện K

Luận văn Đánh giá một số yếu tố nguy cơ tái phát, di căn của ung thư dạ dày được điều trị triệt căn tại bệnh viện K.Ung thư dạ dày cho tới nay vẫn là mọt trong bốn bệnh ung thư thường gặp trên thê giới và là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai sau ung thư phổi [70], [32]. Bệnh có sự phân bố không đều giữa các vùng địa lý khác nhau, tạp trung nhiều ở mọt số nước Đông Á, Mỹ La tinh và Đông Âu, tần số mắc bệnh thấp ở Đông Bắc Phi, Nam Á, châu Úc và Bắc Mỹ. Nhạt Bản là nước có tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi của ung thư dạ dày cao nhất thê giới với 69,2/100.000 dân ở nam và 28,6/100.000 dân ở nữ chiêm 33% các loại ung thư ở nam và 22% các loại ung thư ở nữ [32], [2].

MÃ TÀI LIỆU

LVTHSY 0146

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

ở việt Nam, ghi nhạn 10 loại ung thư phổ biên tại 5 tỉnh thành giai đoạn 2000 – 2004 cho thấy UTDD đứng vị trí thứ 2 ở cả nam và nữ tại Hà Nôi, Hải Phòng, Thừa Thiên Huê. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉ lệ UTDD đứng thứ 4 ở nam và thứ 6 ở nữ. Tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi của UTDD trên người Hà Nội giai đoạn 2000 – 2004 ở nam là 30,3 và ở nữ là 15,0/100.000 dân (chiêm 16,6% và 11,5%) [2].

Sự tiên bọ của khoa học đã trợ giúp rất nhiều cho công việc chẩn đoán và điều trị ung thư nói chung và UTDD nói riêng. Tuy nhiên, kêt quả điều trị tuỳ theo giai đoạn bệnh, ước tính kêt quả sống trên năm năm của ung thư dạ dày ở nước ta vẫn còn thấp (khoảng 30% [15]) do những nguyên nhân sau:

• Khả năng sàng lọc và phát hiện sớm đạt hiệu quả thấp do nhiều lý do khác nhau, chủ yêu là do điều kiện kinh tê, xã họi.

• Ngay cả khi bệnh nhân được phẫu thuật triệt căn thì thời gian sống thêm 2 năm chỉ là 41% do tái phát và di căn.

• Bệnh nhân đên viện ở giai đoạn muọn, u xâm lấn rông vượt quá phạm vi dạ dày, có di căn xa hoặc không còn khả năng phẫu thuạt.

Di căn và tái phát là môt đạc tính căn bản của bênh ung thư. Đạc biêt là ung thư dạ dày do đạc điểm giải phẫu và sinh lý nên viêc đánh giá chính xác giai đoạn T, N, M trước mổ để có quyết định phẫu thuật phù hợp là rất khó. Do vậy tái phát, di căn là môt vấn đề lớn đối với các nhà điều trị ung thư dạ dày. Mạt khác viêc phát hiên sớm tái phát, di căn là vấn đề rất quan trọng, đem đến môt cơ hôi điều trị tốt hơn cho bênh nhân sau khi đã thất bại với biên pháp điều trị ban đầu.

Trong điều trị ung thư dạ dày, phẫu thuật đóng vai trò chủ đạo, được chỉ định cho tất cả các giai đoạn, viêc phối hợp tia xạ và hoá trị giúp làm giảm tỷ lê tái phát, di căn.

Đối với các thầy thuốc điều trị ung thư, công viêc đạt ra không chỉ là điều trị tốt bênh ung thư mà còn kết hợp với phát hiên sớm các yếu tố nguy cơ, nhằm xác định các nhóm bênh nhân có nguy cơ cao ngay từ khi bắt đầu điều trị để có những phác đồ điều trị thích hợp, đúng đắn ngay từ ban đầu nhằm đem lại môt hiêu quả điều trị cao nhất giúp cho bênh nhân có thời gian sống thêm không bênh dài hơn, chất lượng cuôc sống tốt hơn đồng thời giảm các chi phí về y tế’ đối với viêc điều trị do tái phát và di căn gây ra.

Chúng tôi thực hiên đề tài “Đánh giá một số yếu tố nguy cơ tái phát, di căn của ung thư dạ dày được điều tri triệt căn tại bệnh viện K” nhằm hai mục tiêu:

1. Nhận xét một số đặc điểm tái phát và di căn của ung thư dạ dày được điều trị triệt căn tại bệnh viện K năm 2GGổ – 2GG9.

2.  Đánh giá một số yếu tố nguy cơ tái phát, di căn của ung thư dạ dày.

MỤC LỤC

Đặt vấn đề 1

Chương 1: Tổng quan 3

1.1. Phôi thai học, giải phẫu, mô học và hình thức lan tràn của ung thư dạ dày. 3

1.1.1. Phôi thai học 3

1.1.2. Giải phẫu 3

1.1.3. Mô học 5

1.1.4. Các hình thức lan tràn của ung thư dạ dày 5

1.2. Dịch tễ học, bênh sinh 6

1.2.1. Dịch tễ học 6

1.2.2. Bênh sinh 8

1.3. đặc điểm bênh học 12

1.3.1. Chẩn đoán: 12

1.3.2. Chẩn đoán giai đoạn 16

1.3.3. Chẩn đoán tái phát, di căn: 18

1.4. Các phương pháp điều trị 19

1.4.1. Phẫu thuật 19

1.4.2. Điều trị tia xạ 21

1.4.3. Điều trị hoá chất 22

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 25

2.1. Đối tượng nghiên cứu 25

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bênh nhân 25

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 26

2.2. Phương pháp nghiên cứu 26

2.3. Nôi dung nghiên cứu 26

2.4. Xử lý số liêu 29

2.5. Khía cạnh đạo đức của nghiên cứu 30

Chương 3: Kết quả nghiên cứu 32

3.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 32

3.1.1. Đạc điểm về tuổi 32

3.1.2. Đạc điểm giới 33

3.1.3. Đạc điểm toàn trạng 34

3.1.4. Lý do vào viên ở nhóm có tái phát, di căn 35

3.1.5. Thời gian xuất hiên triêu chứng đến khi được điều trị 36

3.1.6. Đạc điểm mô bênh học nhóm có tái phát, di căn 37

3.1.7. Mức đô xâm lấn của u so với thành dạ dày 38

3.1.8. Mức đô di căn hạch 39

3.1.9. Phương pháp điều trị 39

3.2. Môt số yếu tố nguy cơ tái phát, di căn sau điều trị: 40

3.2.1. Vị trí tái phát, di căn 40

3.2.2. Thời gian xuất hiên tái phát, di căn 41

3.2.3. Tuổi và tình trạng tái phát, di căn  41

3.2.4 Giới và tái phát, di căn 42

3.2.5. Di căn hạch ổ bụng và tái phát, di căn 43

3.2.6. Mức đô xâm lấn u (T) và tái phát, di căn 44

3.2.7. Nồng đô CEA và tái phát, di căn 45

3.2.8. Giai đoạn bênh và tái phát, di căn 46

3.2.9. Triêu chứng gầy sút với tái phát, di căn 47

3.2.10. Tái phát, di căn với thời gian từ khi phát hiên triêu chứng tới khi

được điều trị  47

Chương 4: Bàn luận 49

4.1. Đạc điểm tái phát và di căn của ung thư dạ dày được điều trị triêt căn 49

4.1.1. Đạc điểm về tuổi: 49

4.1.2. Đạc điểm về giới: 49

4.1.3. Đạc điểm toàn trạng: 50

4.1.4. Lý do vào viên: 50

4.1.5. Nồng đô CEA 51

4.1.6. Đạc điểm mô bênh học 51

4.1.7. Thời gian xuất hiên triêu chứng đến khi được điều trị 52

4.2. Mọt số yếu tố nguy cơ tái phát, di căn của ung thư dạ dày sau điều trị triệt căn: 52

4.2.1. Tuổi 52

4.2.2. Vị trí tái phát, di căn 53

4.2.3. Thời gian tái phát 54

4.2.4. Di căn hạch ổ bụng và tái phát, di căn 54

4.2.5. Mức đọ xâm lấn của u vào thành dạ dày và tái phát, di căn 55

4.2.6. Giai đoạn bệnh, thời gian từ khi phát hiện triệu chứng đến khi được

điều trị và tái phát, di căn 56

4.2.7. Triệu chứng gầy sút và tái phát, di căn 56

Kết luận 58

Kiến nghi 60

Tài liệu tham khảo

Phụ lục